En mann som sjekker næringsinnhold på et meieriprodukt.

Vi spiser for mye salt

Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Mange er klar over at høyt saltinntak medfører helserisiko, men få er oppmerksomme på eget inntak eller kjent med anbefalt mengde.

Helseminister Bent Høie har tatt initiativ til helsedirektoratets kampanje «små grep – stor forskjell». Hvor ett av målene er å få ned saltforbruket.

Saltpartnerskapsavtalen

I 2015 signerte TINE den såkalte Saltpartnerskapsavtalen med Helsedirektoratet. TINE er en av flere aktører som skal samarbeide med myndighetene for å redusere saltinntaket i befolkningen med 15 prosent innen 2018 og med 30 prosent innen 2025.

Små grep – stor forskjell

Siden midten av 1980-tallet har TINE bidratt til å redusere nordmenns inntak av salt med omkring 2000 tonn. Dette er gjort ved å redusere saltinnholdet i ost. I 2015 reduserte vi mengden salt i smør fra 1,5 gram til 1,1 gram per 100 gram. Dette bidrar til en reduksjon i saltinntaket med 30 tonn på årsbasis.

Kutt i saltforbruket = helsegevinst

I gjennomsnitt spiser nordmenn 10 gram salt daglig. Det er dobbelt så mye som anbefalt. En stor andel av oss vil i løpet av livet bli behandlet for høyt blodtrykk. Dersom vi gradvis klarer å redusere saltinntaket i befolkningen med 10–30 prosent, har en rekke beregninger vist at dette kan gi betydelige helsegevinster og reduksjoner i helseutgiftene. Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at kutt i saltforbruket er blant de mest kostnadseffektive helsefremmende tiltakene som kan gjøres.