En hånd med palmefrukt

Hva er det med palmeolje?

I 2012 satt TINE seg mål om ikke å bruke olje- eller fettfraksjoner som har opprinnelse fra palmeolje i sine produkter. Palmeolje skulle eventuelt kun finnes som hjelpestoff i emulgatorer, stabilisatorer og i vitaminpreparater.

Palmeolje er vegetabilsk fett som utvinnes av oljepalmen, oljen er omstridt både miljø- og helsemessig. Blant annet inneholder palmeolje mettet fett, og spesielt den kolesteroløkende fettsyren palmitinsyre. Palmitinsyre fremmer det helsemessig uheldige kolesterolet (LDL-kolesterol), som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer. 

Redusert bruk

Siden 2012 har TINE redusert sitt årlige forbruk av palmeolje med ca. 420 tonn. Ved utgangen av 2017 har TINE ingen produkter der palmeolje brukes som ingrediens.

Videre har det vært jobbet målrettet med å fjerne palmeolje også fra ulike hjelpestoffer. Ved utgangen av 2017 er den årlige bruken av palmeolje via ulike hjelpestoffer redusert til fem tonn.

Datterselskap

TINEs datterselskaper Diplom-Is og Fjordland arbeider også med å redusere bruken av palmeolje. Fjordland har ingen produkter der palmeolje brukes som ingrediens, mens det fortsatt inngår i ulike tilsetningsstoffer i fire produkter.

Diplom-Is arbeider kontinuerlig med å redusere og fjerne bruken av produkter og råvarer som inneholder palmeolje. I 2017 ble palmeolje erstattet med kremfløte i to karamellpudding-varianter, noe som reduserer det årlige forbruket av palmeolje med ni tonn. Palmeolje benyttes ikke som ingrediens i egen produksjon, med kun som ulike hjelpestoffer i råvarer. Der det ikke finnes egnede alternativer skal palmeoljen være RSPO-sertifisert .

Mindre i fôret

I 2015 ferdigstilt TINE en anbefaling om å begrense bruken av palmebasert fett i fôr til drøvtyggere. Norsk kraftforindustri har nå en felles bransjestandard for bruk av palmebasert fett. Standarden setter krav til sertifisering for bærekraftig framstilling av palmefett og en felles øvre grense på for bruk av palmebasert fett i fôr til drøvtyggere.

Regnskogen

Det kan være utfordrende fjerne palmeoljen i enkelte produkter, da det er vanskelig å finne en god erstatning. Palmeolje har unike funksjonelle egenskaper på grunn av sin høye andel av mettede fettsyrer som bidrar til å gi produktet holdbarhet.

Stor etterspørsel etter palmeolje har ført til at store områder regnskog hogges ned og omdannes til palmeoljeplantasjer. Det er ikke en bærekraftig løsning i global sammenheng og påvirker miljøet i bred forstand med økte klimagassutslipp, økt erosjon samt at hogst kan ødelegge urbefolkningens livsgrunnlag.

Det er forventet en fortsatt sterk vekst i den globale etterspørselen etter palmeolje som det er utfordring å møte på en bærekraftig måte. Det er ikke formålstjenlig å ha som mål å avvikle all produksjon av palmeolje, da denne virksomheten er en viktig bidragsyter til lokal verdiskaping i svært mange fattige land.

Bærekraftig produksjon

TINE er av den oppfatning at en bærekraftig produksjon av palmeolje best kan møtes ved å begrense bruken av palmeolje samt bidra til en bærekraftig produksjon av palmeolje ved å sette krav til sertifisering i henhold til internasjonale kriterier og standarder. Vi må være sikre på at bruk av palmeolje ikke bidrar til avskoging og brudd på menneskerettigheter. I dette arbeidet vil troverdige sertifiseringsordninger være et viktig redskap.