TINE produkter i butikk.

Et litt sunnere alternativ

Vi spiser for mye mettet fett, sukker og salt samt for lite fiber i forhold til helsemyndighetenes anbefalinger. Nøkkelhullet er en merkeordning som skal vise vei til de sunnere valgene i matbutikken. For å få Nøkkelhullet, må matvarer oppfylle en rekke kriterier for innhold av fett, sukker, salt og fiber.

I 2015 ble kriteriene for nøkkelhullsmerket endret. Nøkkelhullet skal bidra til at vi forbrukere lettere skal kunne velge produkter som passer inn i et sunt hverdagskosthold. Dette betyr blant annet at enkelte av produktkategoriene som tidligere hadde nøkkelhull, nå etter de nye reglene har mistet merkingen, og noen nye kategorier har kommet til.

Endringen får konsekvenser

I 2015 var antall nøkkelhullsmerkede produkter i TINE 12 stk. I løpet av de siste årene har TINEs nøkkelhullsmerkede yoghurter blitt sanert. Dette skyldes i hovedsak svakt salg. Noen av våre andre produkter har mistet nøkkelhullet enten fordi kategorien er fjernet fra ordningen, slik som smaksatt syrnet melk (Biola®), eller fordi kriteriene er strammet inn (smaksatt ferskost). Matvarekjedene er også i mindre grad interessert i å ta inn nøkkelhullsmerkede produkter, da det er lavere lønnsomhet på disse.

Enklere å ta sunne valg 

TINE har besluttet at alle produkter som oppfyller vilkårene for nøkkelhull skal merkes, og i all utvikling blir nye produkter vurdert opp mot disse. Dette som et ledd i at vi ønsker å gjøre det enklere for forbruker å ta sunne og informerte matvarevalg.

Artikkelen er hentet fra TINEs Årsrapport for 2015.

Les mer om TINEs produkter med nøkkelhull her.