Beitende kyr på stølen

Fakta om kuer

Noen gang lurt på hvor mye en ku spiser? Eller hvor mange kuer det er i Norge? Her finner du det man trenger å vite om kuer.

Fakta om norske kuer

1. Det finnes ca 230 000 kuer i Norge, de fleste av rasen Norsk Rødt Fe.

2. Ved fødselen veier en kalv omtrent 40 kg.

3. Kalven får melk til den er to-tre måneder gammel.

4. Fra kalven er et halvt år gammel kalles den kvige eller oksekalv. Når kviga er rundt to år gammel og har født sin første kalv, begynner den å produsere melk. Senere får kua en kalv i året gjennom hele livet.

5. Kuer produserer mer melk enn kalven klarer å drikke, og derfor kan mellk brukes til matproduksjon.

6. Ei ku produserer ca 8000 liter melk i året.

Far og datter som mater en ku.

Dette spiser kua

 • Det mest vanlige fôret er gress.
 • Om sommeren spiser kuene gress på beite.
 • Om vinteren får de gress som har vært lagret i silo eller rundballer (surfôr).
 • For å dekke næringsbehovet får kuene også kraftfôr laget av korn. Dette inneholder mineraler og vitaminer. 
 • Alle byggesteiner kyrne trenger - energi, proteiner, mineraler og vitaminer - får de gjennom maten.
 • Vann får kuene gjennom drikkekar i fjøset. Ei melkeku drikker opp til 100 liter vann om dagen.
  Kuer spiser i tilsammen fem-seks timer hver dag

Slik lever kua

 • Halvparten av norske melkekyr bor i løsdriftfjøs. De går fritt rundt, spiser når de vil og finner seg en bås å ligge i.
 • Kuene ligger 12-14 timer hvert døgn.
 • I alle båser skal det være madrasser eller annet mykt underlag.
 • I båsfjøs har hver ku sin faste bås.
 • Alle kyr skal være ute minimum åtte uker hver sommer.
   

I løsdriftfjøs går kuene fritt rundt, spiser når de vil og melkes når de trenger det