Dyrevelferdsindikatoren på 1 – 2 – 3

Et langt og vanskelig navn, men i praksis er det så enkelt som et digitalt verktøy som skal gjøre det enda lettere for TINE-bonden å sikre og forbedre dyrevelferden i sitt fjøs.

Helt konkret er det en samling av tall og data som sier noe om bestemte områder i drifta, som kan ha betydning for dyrevelferden. For eksempel om hvor lenge kuene lever, klauv- og jurhelse og sykdom blant både kyr og kalver. Denne informasjonen gir ikke et fasitsvar, men kan gjøre det enklere for TINE-bøndene å se hva de bør jobbe med for at kyrne skal få det enda bedre.

– Den er ikke et mål på reell dyrevelferd alene, men den kan hjelpe oss med å gi et bilde av hvordan kyrne har det. På den måten kan vi oppdage både sterke og svake sider i drifta, vi kan sette mål og følge utviklinga over tid, forteller TINE-veterinær Knut Ove Hennum.  

Kuas velferd i fokus

Både TINE, melkeprodusenten, storsamfunnet og forbrukerne er opptatt av dyrevelferd. God dyrevelferd er en viktig del av kvaliteten som TINE selger. Ved hjelp av det nye verktøyet kan vi dokumentere og vise utviklinga for dyrevelferd i TINE-fjøs.

– Både TINE og forbrukerne er opptatt av at de dyra de skal kjøpe produkter i fra har hatt god dyrevelferd. Den satsingen vi nå gjør for å dokumentere utviklinga, vil også være en måte å vise forbrukerne dette på, forteller Knut Ove.   

Det er mange meninger om hva som er god dyrevelferd. I arbeidet med dyrevelferdsindikatoren har TINE tatt utgangspunkt i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) retningslinjer. Alle TINE-bønder skal bruke verktøyet. En av dem er Torunn Kvarme Aurstad på Vestigar´n Kjos gård i Ullensaker.

Hvordan kua har det er viktig. Jeg vil jo at de dyra som har produsert den maten som jeg spiser skal være dyr som har hatt det bra. Dette verktøyet hjelper meg med hva jeg skal se etter i fjøset, hva jeg bør jobbe med og hvilke mål jeg skal sette meg.

 

Flere grep for å sikre god dyrevelferd

Enda viktigere enn indikatoren er de mange fjøsrundene TINE-rådgiverne gjennomfører i løpet av året. Da besøker rådgivere med spisskompetanse innen blant annet dyrehelse og dyrevelferd alle TINE-gårder i hele landet.

– Den reelle dyrevelferden ser du først når du er ute i fjøset, og vurderer de forholdene kyrne lever under. Det er det viktigste verktøyet vi har, men ved hjelp av indikatoren kan TINE-bonden få enda mer ut av disse besøkene. Den blir et utgangspunkt for å gjøre fjøsrundene mer fokusert på det som ser ut til å trenge et skarpere blikk, avslutter Knut Ove.