Dyrevelferd i TINE

For TINE handler god dyrevelferd om god dyrehelse, dyrets opplevelse av sin egen tilværelse og mulighet til å utøve naturlig atferd. Kunnskap om disse forholdene og hvordan denne kunnskapen kan omsettes til praktisk handling er viktig for å sikre dyras velferd.

Velferd handler imidlertid også om holdninger og verdisyn hos de som steller dem. Ikke minst gjelder dette når hensyn kommer i motsetning til hverandre, for eksempel hensynet til helse og hensynet til atferdsmessige behov. 

Les mer om TINEs standpunkt på dyrevelferd her.