TINE Rådgiving - bondens samarbeidspartner

TINE Rådgiving - bondens samarbeidspartner

I TINE jobber vi med forskning og rådgiving som fremmer dyras helse og velferd, og vi stiller høye krav til bøndene som skal levere melk til oss.

Det jobber 300 husdyrrådgivere i TINE. Sammen med TINE Rådgivings spisskompetanse i melkeproduksjon bistår de melkeprodusenter med å sikre best mulig kvalitet på melken. Hver melkeprodusent har sin egen nøkkelrådgiver. Grunnlaget for rådgivingen er informasjon fra det digitale systemet ku-kontrollen.

Vi stiller høye krav

I TINE jobber vi med forskning og rådgiving som fremmer dyras helse og velferd:

  • Våre husdyrrådgivere besøker gårdene minimum en gang hvert år.
  • Rådgiverne veileder om melkekvalitet, fôring og dyrehelse.
  • Melkeprodusenten får betalt etter kvaliteten på melken de leverer.
  • Dersom kvaliteten ikke tilfredsstiller gjeldende krav, vil TINE stoppe henting av melk på gården.

God rådgiving styrker bondens konkurransekraft

For å være en god samarbeidspartner for bonden må TINEs rådgivere ha oppdatert kunnskap om mange fagområder som fôring, økonomi, melkekvalitet, helse, dyrevelferd, teknikk og moderne melkeutstyr. Også bedriftsledelse er et tema som bonde og rådigveren har fokus på.

Riktig fôring er viktig

Kostnadene til fôr utgjør mer enn 70 % av de variable kostnadene i melkeproduksjonen for en bonde. TINE er derfor spesielt opptatt av å gi god og effektiv fôringsrådgiving som kan bidra til økt effektivitet. Riktig fôring gir godt dyrehold med friske og fornøyde kuer.

Hver ku sitt helsekort

Effektiv rådgiving foregår både ved besøk på hver enkelt gård og gjennom rådgiving på nett. Nesten alle TINEs melkeprodusenter er medlemmer av ku-kontrollen, der data om dyrenes helse, melkemengder og fôring registreres. Dette hjelper også bonden med optimal drift av gården.

Norske veterinærer har døgnberedskap som skal sikre dyrene rett behandling når de blir syke. 

Dyrevelferdsloven skal følges

Hovedansvaret for dyrestell og å oppfylle de offentlige kravene om hold av dyr, ligger hos den enkelte bonde. TINE har en veiledende og kontrollerende rolle, og vi har egne beredskapsplaner for eventuelle dyrevernsaker.