Hva vet du om FSC-merking?

Fra januar 2013 vil alle TINEs drikke- og fløtekartonger bære FSC sin logo. Men hva står egentlig FSC for?

TINE går over på bærekraftige drikkekartonger

Totalt ca. 1300 ulike varelinjer og salg av i underkant av 1 milliard forbrukerpakninger gir ca. 29.000 tonn emballasje, og gjør TINE til en av Norges største emballasjebrukere. Drikkekartonger alene utgjør ca. 14.000 tonn.
– TINE har et ansvar for at ressursene vi bruker i virksomheten vår blir utnyttet optimalt og bærekraftig. Som stor forbruker av emballasje er det spesielt viktig at dette blir ivaretatt på en god måte. At vi nå innfører FSC-sertifisering på vår drikkeemballasje, betyr i praksis at alle TINEs 550 millioner drikkekartonger kan spores tilbake til skogen der man ved hogst tar hensyn til miljøet, naturen og menneskene som bor der, sier Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE.

Et godt signal, mener WWF

Skogene er hjem for store deler av verdens dyr og arter og samtidig en fornybar ressurs og livsgrunnlag for mennesker. Gjennom FSC-sertifisering stilles det krav til at skogsdriften må skje på en måte som tar hensyn til natur og mennesker. Uansvarlig skogsdrift er blant de største truslene mot naturen. Det er et godt og viktig signal at en stor forbruker av trevirke som TINE går foran ved å innføre FSC-merking på all sin drikkeemballasje. Alle må ta ansvar for å bevare skoger og naturmangfold, også for kommende generasjoner.
– Vi håper at dette kan bidra til større kjennskap til FSC i Norge, slik at bevisste forbrukere kan etterspørre sertifisering på alle produkter basert på trevirke, sier WWFs fagsjef Arild Skedsmo.

Tror på økt kjennskap

– Vi vet forbrukerne er stadig mer bevisst på og ønsker at bedriftene tar sitt ansvar langs hele verdikjeden, fra råvaren blir høstet til produktet er i butikken. Per i dag er ikke FSC spesielt godt kjent i Norge, men at vi nå introduserer dette i det norske markedet vil forhåpentligvis bidra til økt oppmerksomhet og kjennskap. Over tid ser vi for oss at også andre TINE-produkter vil komme på FSC-sertifisert emballasje, sier Bjørn Malm.

I tråd med internasjonale trender

Elopak og Tetra Pak ser at forbrukere over hele verden blir mer og mer bevisst på ansvarlig skogsdrift. Sammen har kartongprodusentene signert en global forpliktelse om å jobbe for at alt tømmer som inngår i kartongene er dokumentert innen 2015.
– Vi er glade for at TINE nå følger trenden vi ser internasjonalt og velger FSC-sertifiserte kartonger, sier Anita Winsnes, Director Corporate Environment i Elopak og Tom Bjøre, Key Account Manager fra Tetra Pak.

Hva er FSC?

Forest Stewardship Council (FSC) i dag den ledende internasjonale sertifiseringsordningen for skogbruk. Ordningen sikrer at FSC-merkede produkter kun inneholder trevirke fra FSC-godkjent skog, uavhengig av antall ledd mellom skog og forbruker. Mer enn 30 prosent av jordas overflate er dekket av skog. Skogen har stor betydning for verdens befolkning og klima (vann og luft) og sertifiseringsordningen FSC ble etablert på 90-tallet som en respons på økt avskoging og et voksende salg av ulovlig hogd tømmer. FSCs hovedformål er å bidra til et skogbruk der man klarer å ivareta det miljømessig, sosialt og økonomisk ansvaret i fellesskap (bærekraft). Det betyr at det er tatt hensyn til mennesker, dyr, skog og planter skogsdriften.