8 fakta om økologisk melkeproduksjon

Velger du økologiske meieriprodukter? Her finner du fakta om TINEs økologiske melkeproduksjon.

  1. TINE har pr desember 2015 om lag 11 400 melkeprodusenter spredt over hele landet. Blant disse driver 300 økologisk.
  2. I 2015 tok TINEs meierier i mot rundt 50 millioner liter økologisk melk. Det utgjorde 3,5 prosent av det totale melkevolumet.
  3. I dag har 10 av TINEs 31 meierianlegg nok tilgang på økologisk melk slik at de lager egne, økologiske meieriprodukter.
  4. Siden det er dyrere for melkebøndene å produsere økologisk, betaler TINE 75 øre mer pr liter sammenliknet med vanlig melk.
  5. Alle våre økologiske melkegårder drives etter økologiforskriften, som er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
  6. På oppdrag fra Mattilsynet foretar kontrollorganet Debio uanmeldte inspeksjoner for å sjekke at hver gård følger regelverket.
  7. Det velkjente Ø-merket fra Debio er din garanti for at melka er forskriftsmessig produsert på en naturlig og bærekraftig måte.
  8. Økologisk melk fra TINE brukes i flere av våre andre økologiske produkter, som rømme, fløte, yoghurt, smør og ost. 

 

Mer om økologi

Debio: Kontroll- og godkjenningsorgan for økologisk produksjon i Norge.

Bioforsk: Forsker på landbruk, matproduksjon, miljø og ressursforvaltning.

Agropub: Nettstedet til Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

Matmerk: Stiftelse som vil styrke omdømmet til norske matprodukter

Oikos – Økologisk Norge: Ideell organisasjon for alle med interesse for økologisk mat.