8 fakta om økologisk melkeproduksjon

Velger du økologiske meieriprodukter? Her finner du fakta om TINEs økologiske melkeproduksjon.
  1. TINE har pr desember 2021 om lag 8711 melkeprodusenter spredt over hele landet. Blant disse driver 251 økologisk.
  2. I 2021 tok TINEs meierier i mot rundt 48,1 millioner liter økologisk melk
  3. I dag har 7 av TINEs 30 meierianlegg nok tilgang på økologisk melk slik at de lager egne, økologiske meieriprodukter.
  4. Siden det er dyrere for melkebøndene å produsere økologisk, betaler TINE 85 øre mer pr liter sammenliknet med vanlig melk.
  5. Alle våre økologiske melkegårder drives etter økologiforskriften, som er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
  6. På oppdrag fra Mattilsynet foretar kontrollorganet Debio uanmeldte inspeksjoner for å sjekke at hver gård følger regelverket.
  7. Det velkjente Ø-merket fra Debio er din garanti for at melka er forskriftsmessig produsert på en naturlig og bærekraftig måte.
  8. Økologisk melk fra TINE brukes i flere av våre andre økologiske produkter, som rømme, fløte, yoghurt, smør og ost. 

 

Mer om økologi

Debio: Kontroll- og godkjenningsorgan for økologisk produksjon i Norge.

Bioforsk: Forsker på landbruk, matproduksjon, miljø og ressursforvaltning.

Agropub: Nettstedet til Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

Matmerk: Stiftelse som vil styrke omdømmet til norske matprodukter

Oikos – Økologisk Norge: Ideell organisasjon for alle med interesse for økologisk mat.