YT utvikles gjennom forskning med ny teknologi

Sammen med Norges Idrettshøyskole forsker TINE og YT på melkeproteiners betydning for muskeloppbygning og restitusjonsprosesser etter trening.

Studiene har pågått i snart to år og vil fortsette ytterligere. Målet med prosjektet er at TINE med en egenutviklet teknologi skal finne de beste proteinene tilpasset ulike fysiologiske behov.

Spennende forskning

Melkeproteiner viser seg å være spesielt gunstig for muskelvekst og -vedlikehold. Det er imidlertid mange måter å behandle melkeproteinene på, noe som kan gi ulike egenskaper.

En mulig endret egenskap i melkeproteinet kan potensielt også påvirke signalveier i kroppen som er forbundet med muskelvekst og -vedlikehold.

Ved å gi personer ulike typer melkeproteiner før, under og etter trening for så å undersøke utvalgte stoffer i blod og muskler, får man kunnskap om hvordan melkeproteinene påvirker kroppen.

De foreløpige resultatene vil bli publisert i løpet av 2014.