Tinemelk - 100% fornybare kartonger

Vi tar i bruk enda flere fornybare melkekartonger

Ambisjonen vår er at alle kartonger med Tinemelk® skal komme fra 100 % fornybare råvarer i løpet av 2017.

TINE tar i bruk enda flere miljøvennlige melkekartonger

Siden 2014 har vi i TINE hatt melkekartonger med 100 % fornybar kork og kartong på 1,75 liter. Nå fortsetter vi med 1-literskartonger. Vi nærmer oss ambisjonen om at alle kartonger med Tinemelk® skal komme fra 100 % fornybare råvarer i løpet av 2017.

Grønn plast har lavere klimapåvirkning enn tradisjonelle kartonger og bidrar til mer bærekraftig bruk av jordas ressurser

En melkekartong består primært av kartong produsert av trær, et fornybart og naturlig materiale. For beskyttelse mot fukt er melkekartonger vanligvis belagt med tynne plastlag som tradisjonelt har blitt produsert fra et fossilt råstoff, olje.

Vi i TINE har introdusert plast fra fornybart råstoff, såkalt grønn plast eller bioplast, i våre melkekartonger.

Den fornybare plasten har lavere klimapåvirkning enn tradisjonelle kartonger og bidrar til mer bærekraftig bruk av jordas ressurser. I motsetning til olje vil fornybare ressurser som trær og planter dannes på nytt i naturen.

TINE introduserte grønn plast allerede i 2013

I 2013 tok vi i bruk fornybare plantebaserte korker på alle våre dessertprodukter. Året etter fulgte vi opp med å introdusere korkene på alle 1,75-liters kartonger med Tinemelk®.

Deretter ble også de tynne plastsjiktene på kartongenes inn- og utside erstattet, slik at vi fikk 100 % fornybar kork og kartong på all økologisk melk og alle 1,75 liters Tinemelk®. 

Ambisjonen for 2017 er at alle kartonger med Tinemelk® kommer fra 100 % fornybare råvarer.

I februar 2017 erstattet vi en stor andel 1-liters melkekartonger med 100 % fornybar kork og kartong. Vi er veldig glade for å omlegge fra fossil materialbruk og over til fornybare løsninger.

TINE tar nå et stort steg med kartonger fra 100 % fornybare råvarer i stort volum, og med videre planer om fullt skifte på alle våre kartonger med Tinemelk® i løpet av 2017.

Resultatet er melkekartonger av samme kvalitet, men som er bedre for miljøet

Grønn plast reduserer miljøbelastningen vesentlig sammenlignet med tradisjonell plast. Det er imidlertid ingen forskjell i kvalitet. På samme måte som i tradisjonell plast brukes etanol som omdannes til polyetylen. Forskjellen ligger i at etanolen i vår bioplast utvinnes fra organisk materiale, som for eksempel sukkerrør eller restprodukter fra næringsmiddelproduksjon, istedenfor råolje. Uansett råstoff er sluttproduktet samme type plast.

Dermed firer vi ikke på kvaliteten, men tar vare på miljøet.