Sunniva® - Hjem til naturen

Biene gjør en fantastisk innsats for kloden vår. De pollinerer planter, trær, vekster og busker. Alt som er grønt i naturen trenger derfor bienes hjelp. Men antallet villbier i verden synker drastisk og har gjort det lenge. Villbiene er truet av omlegging i landbruket. Færre blomsterenger medfører færre boplasser for biene og dårlig mattilgang. Skogbranner og kunstgjødsel som gir høyt gress er også med på å redusere biebestanden.

Sunniva og Miljøagentene lanserer derfor Hjem til Naturen – en nasjonal dugnad hvor vi oppfordrer alle til å sette opp biehus, slik at biene har flest mulig steder å bo og få barn. Målet med kampanjen er å skape et folkelig engasjement der alle liten og stor, bidrar til å gjøre verden til et bedre sted å være for biene.

Vi har delt ut 20 000 biehus, slik at alle som vil kan skape et hjem for bier og bidra til å øke biebestanden. Du kan også lage ditt eget biehus og gjøre grep i hagen for å bedre kårene for biene.

Vi heier på insekthotell, humleboliger og alle andre gode initiativer som bidrar til å øke verdens biebestand. Sunniva lever av frukt og grønt. Det at bier pollinerer er en forutsetning for at vi kan produsere våre produkter. Vi vet hvor viktig, men samtidig sårbar naturen er. Derfor er vi engasjerte, og derfor ønsker vi å hjelpe biene.

Sunniva støtter alle tiltak som setter søkelyset på bienes levekår, og vi ønsker å forbedre disse gjennom samarbeidet med Miljøagentene. Samtidig oppfordre vi alle med et hjerte som banker for biene om å bidra ved å sette opp et biehus.

Slik gjør du hagen perfekt for bier

Å sette opp biehus er essensielt for å gi biene steder å yngle. Men de trenger også nærhet til mat for å trives og flytte inn i biehuset ditt. Mat for biene er blomster og planter. Som alle andre levende vesener trenger også bier og humler næring. Er du heldig har du villplanter i eller rundt hagen som biene liker. Men du kan også sette ut planter og blomster som sikrer tilførselen på mat.

Slik lager du ditt eget biehus på minutter

Har du lyst å bygge et biehus selv, men er usikker på hva du skal gjøre? Her viser vi hvordan du kan lage biehus ved hjelp av ting du har liggende hjemme i huset eller enkelt kan få tak.

10 ting du kanskje ikke visste om bier og biehus

Hva er forskjellen på honningbier og villbier? Hva er årsaken til bieproblematikken? Her finner du svarene på noen av de viktigste spørsmålene om bier og biehus.

Hvordan henge opp biehuset

Det er enkelt å sette opp huset, men vi har noen tips og triks til deg slik at sjansene for å få et godt besøkt biehus øker.

Merkevarer