Jente som dagdrømmer i skogen

Dagdrømmen

Hva er en dagdrøm? Her er 8 korte fakta om dagdrømming.

  1. Dagdrømming er en form for tankeflukt som skjer over kort tid.
  2. I løpet av en dagdrøm kan kontakten med virkeligheten viskes ut, og delvis erstattes med en fantasi som gjerne inneholder lykkelige tanker, håp og ambisjoner.
  3. Før i tiden var man redd for at dagdrømming kunne føre til nevroser og i verste fall psykose. Sigmund Freud mente på sin side at dagdrømming var et tidlig tegn på psykisk lidelse.
  4. Det er anslått at vi bruker et sted mellom en tredejedel og halvparten av våre våkne liv på å dagdrømme.
  5. Det å forestille seg gode situasjoner og hendelser er en ferdighet. Ikke alle er like gode på forestillingsevnen. Men man kan bli bedre!
  6. Idrettsutøvere, dansere og foredragsholdere benytter seg av dagdrømmingen konstruktivt. De bruker tid til å stirre ut i luften. De gjør en visualisering av det de skal foreta seg i fremtiden og det øker prestasjonen! Kult?
  7. Det er mange likhetstrekk mellom dagdrømmingen og nattdrømmingen, men dagdrømmingen kan vi styre litt mer som vi vil! Begge sier oss imidlertid viktige ting om oss selv.
  8. Under stress dagdrømmer vi mindre og vi får tunnelsyn. Ved kronisk stress presterer vi dårligere.