Litago juleku

KonKUrranseregler for Litago JuleKUiz

Litago gjennomfører JuleKUiz på Facebook fra 1. til 24. desember 2017. KonKUrransen går ut på å svare best (ikke nødvendigvis riktig) på KUiz-spørsmålene som stilles, og man deltar ved å kommentere eller bruke emojies på Litago JuleKUiz-postene. Det trekkes totalt 15 vinnere som får tilsendt KUle Litago premier. Deltakelse i konKUrransen betyr at du godtar disse konkurransereglene.

Hvem kan delta?

KonKUrransen er åpen for alle over 16 år.
Deltakelse er gratis, og det er lov å delta så mange ganger man vil.

Premier

Det kåres totalt 15 vinnere i løpet av konKUrranseperioden. Vinnerne vil bli kontaktet på Facebook, og må deretter oppgi navn, adresse, telefon og e-post for å motta premien.

Bruk av vinnernes svar og personvern

TINE forbeholder seg retten til å kunne gjengi hele eller deler av vinnernes svar i TINEs digitale kanaler. Ved slik publisering vil opphavsmann bli kreditert ved navn. Ved å delta i konKUrransen samtykker du til slik publisering, og gir TINE en vederlagsfri bruksrett av innhold i TINE i sin markedsføring.

Denne konkurransen er ikke sponset eller sertifisert av Instagram eller Facebook, og blir kun administrert av TINE. Verken ditt bilde eller dine øvrige personopplysninger vil bli delt med tredjeparter eller brukt på annen måte enn beskrevet i disse reglene.

Annet

Deltakere som bryter konKUrransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsidene, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse. TINE kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konKUrransen.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Litago på Facebook eller TINE Kundesenter Privat:

Tlf: 800 35 999 (mellom 09:00-15:00 fra mandag til fredag)
Epost: forbruker@tine.no

Post: TINE Kundeservice Privat
Pb. 25
0051 Oslo