Om TINE Råvare

TINE Råvare har ansvaret for all håndtering av melk, fra gårdstank til noteringspunktet. Dette innebærer henting av melk hos melkeprodusentene, kvalitetskontroll og oppgjør for melken til produsent. Ansvaret innebærer også fakturering for levert melk til aktørene basert på fastsatt noteringspris.

TINE Råvare ble etablert som egen avdeling i 2004 etter en endring i markedsordningen for melk. Staten og TINE inngikk da en avtale om at TINE skulle skille råvarehåndteringen fra den øvrige virksomheten. Dette medførte egen regnskaps- og revisjonsplikt for TINE Råvare. Skillet fra øvrig virksomhet innebærer at alle oppgaver med råvarehåndtering frem til noteringspunktet er TINE Råvares ansvar, mens industriaktørenes ansvar i verdikjeden er etter noteringspunktet. Blant annet innebærer det at TINE Råvare forsyner alle markedsaktører med melk til samme pris.

Landbruksdirektoratet kontrollerer hvilke oppgaver som skal pålegges TINE Råvare og kostnadene ved disse. Landbruksdirektoratet overvåker også noteringsprisen som TINE Råvare bruker ved omsetning av rå melk til aktørene i markedsordningen for melk. Les mer om noteringsprisen.

TINE Råvare har mange oppgaver:

  • Kjøpe melken av bonden og betale for den
  • Kontrollere kvaliteten på melken
  • Leie ut gårdtanker og tilby service.
  • Transportere melken fra gården og til industrianlegg.
  • Rådgiving til bøndene
  • Organisasjonsarbeid
  • Selge melken til ulike industriaktører

I tillegg er det tillagt TINE Råvare å ivareta markedsreguleringen og regulere melkemarkedet på vegne av alle landets melkeprodusenter.

Oppgjøret til melkeprodusentene blir foretatt av TINE Råvares avdeling Produsentavregning. TINE SA er markedsregulator for melk på vegne av alle melkeprodusentene og skal sikre produktenes avsetning ved å bruke ulike reguleringstiltak. Avdeling for markedsregulering skal sørge for inndekning av de reguleringskostnadene som er godkjent av Omsetningsrådet.

Les mer om:

TINE Råvare årsrapport 2021

TINE Råvare årsrapport 2020

TINE Råvare årsrapport 2019

TINE Råvare årsrapport 2018
TINE Råvare årsrapport 2017
TINE Råvare årsrapport 2016
TINE Råvare årsrapport 2015
TINE Råvare regnskap og rapport for 2014  
TINE Råvare regnskap og rapport for 2013
TINE Råvares årsrapport og regnskap for 2012 (pdf)