Mer informasjon

Om TINE Råvare

TINE Råvare har ansvaret for all håndtering av melk, fra gårdstank til noteringspunktet. Dette innebærer henting av melk hos melkeprodusentene, kvalitetskontroll og oppgjør for melken til produsent. Ansvaret innebærer også fakturering for levert melk til aktørene basert på fastsatt noteringspris.

Melkemarkedets ABC

En nyttig veiledning i ord og uttrykk som brukes i forbindelse med norsk melkeproduksjon.

Infoskriv fra TINE som markedsregulator

Med jevne mellomrom sender TINE som markedsregulator ut infoskriv om melkesituasjonen, forventet utvikling av melkeanvendelse og lagersituasjonen for meieriprodukter.