Reguleringstiltak

Markedsregulators hovedoppgave er å balansere tilgang og anvendelse av råvaren melk. Målet er å oppnå en pris som ligger mest mulig opptil målprisen som blir fremforhandlet i jordbruksoppgjøret hver vår.

Regulering skal iverksettes i forbindelse med midlertidige overskudd av melk og tilpasning til regionale og sesongmessige svingninger– altså når det er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

Måten å regulere på, er å bruke et sett av fast bestemte tiltak, såkalte reguleringstiltak. Bruk av tiltak kan variere over tid. De viktigste tiltaken de senere årene har vært:

  1. Kompensasjon for reguleringskapasitet hos markedsregulator
  2. Lagring og transport
  3. Prisnedskriving av skolemelk
  4. Opplysningsvirksomhet i regi av Opplysningskontoret for meieriprodukter og Matmerk

Ad 1: Markedsregulator kan ytes en godtgjørelse for kostnader ved å ha nødvendig kapasitet til å oppfylle reguleringsansvaret som følger av forsynings- og mottaksplikten. Godtgjørelsen knyttes til kostnader ved ubenyttet kapasitet som ikke er dekket på annen måte.

Ad 2: Lagringsgodtgjørelse ytes for reguleringslagring som er nødvendig i henhold til markedsregulators ansvar for å legge til rette for stabile leveranser av melk og melkeprodukter gjennom året for å dekke det innenlandske markedet samt for eventuell lagring for senere reguleringseksport. I tillegg kommer kostnader til ekstraordinær transport pga. sesongmessige- og regionale forskjeller mellom industrielt behov og produksjonen av rå melk.

AD 3: Omsetningsavgiften finansierer en prisnedskrivning av konsummelk til skoler og barnehager.  Denne ordningen er åpen og kan benyttes av alle norske produsenter av konsummelk.

AD 4: Omsetningsavgiften finansierer virksomheten til Opplysningskontoret for melk (melk.no) og deler av Matmerk (matmerk.no) sin informasjonsvirksomhet.

Les mer i forskriften hos Lovdata.no

Les mer om jordbruksoppgjøret hos regjeringen.no

Markedsregulering av melk

 

Reguleringskostnader og omsetningsavgift 2019

Budsjett for kostnadene ved markedsreguleringen i 2018 og forslag til omsetningsavgift på melk

Budsjett for kostnadene ved markedsreguleringen i 2017 og forslag til omsetningsavgift på melk  

Budsjett for kostnadene ved markedsreguleringen i 2016 og forslag til omsetningsavgift på melk

Budsjett for kostnadene ved markedsreguleringen i 2015 og forslag til omsetningsavgift på melk

Budsjett for kostnadene ved markedsreguleringen i 2014 og forslag til omsetningsavgift på melk.