Forklaring av markedsreguleringen

Reguleringstiltak

Markedsregulators hovedoppgave er å balansere tilgang og anvendelse av råvaren melk. Målet er å oppnå en pris som ligger mest mulig opptil målprisen som blir fremforhandlet i jordbruksoppgjøret hver vår.

Markedsordningen for melk

Markedsordningen for melk ble innført 01.07.1997 og medførte en stor omlegging både når det gjaldt markedsreguleringen, målprissystemet og den nye prisutjevningsordningen. Det ble sist foretatt en omfattende gjennomgang av markedsordningen i 2002-2003, og en endret markedsordning trådte i kraft fra 01.01.2004.

Oppgaven som markedsregulator

Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge. På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris (målprisen). TINE har også plikt til å forsyne andre industriaktører med råvaren melk.