Råstofftilgang

Antall melkekuer i Norge lå på rundt 240.000 ved inngangen til 2013. Antallet er fallende, sammen med antall gårdbrukere som produserer melk. Likevel øker melkeleveransene fordi gårdene blir større og hver ku produserer mer melk.
Kyr på beite i Kvæfjord
Kyr på beite i Kvæfjord

Meieriindustriens tilgang på rå melk til produksjon av alle meierivarer varierer gjennom året, både totalt og i de ulike deler av landet. Melkeleveransene gjennom året, den såkalte melkekurven, viser at tilgangen ligger på topp på vinteren, mens det daler frem mot sommeren, og er lav sent på sommeren og tidlig på høsten. Noen deler av landet har likevel mest melk om sommeren og mindre på vinteren.

Årsaken til denne variasjonen gjennom året, skyldes først og fremst at melkekuene lager mest melk i periodene etter kalving. Kjennskap til hvordan produsentene arbeider med kalving gjennom året i de forskjellige regionene er avgjørende for å kunne forutsi hvordan melketilgangen blir gjennom året.

Kvoter og kvoteområder

For å regulere og sikre produksjon av melk på mest mulig jevn basis i Norge er landbrukseiendommene delt inn i kvoteområder med tilhørende kvoter. Fra og med 1. januar 2012 kan melkeprodusenter produsere melk på flere landbrukseiendommer. Når en produsent selger mer melk enn kvoten tilsier, må de betale en overproduksjonsavgift inn til Omsetningsavgiftsfondet.

Den årlige totalkvoten, som dermed gir føringer for kvoten til den enkelte, blir satt i et møte mellom landbruksorganisasjonene og staten og hvor TINE som markedsregulator deltar. En kvoteeier kan selge en kvote til en annen, men den kan ikke flyttes fra det området den tilhører.

Innspill til kvoteforhandlingene for 2015:

Brev til avtalepartene vedr. kvoter kumelk 2015

Brev til avtalepartene vedr. kvoter geitemelk 2015

Referat kvotedrøftinger ku-og geitemelk 2015

Melkeprognoser

TINE SA har som markedsregulator ansvar for å påse at melketilgangen er i tråd med behovet i markedet. TINE har derfor inngått en avtale med Nortura SA om sammen å utarbeide prognoser over melketilgangen sett i relasjon til dyretall, slakting, inseminasjon, kalving, fôringsforhold og hvor mye melk de gir (avdrått) med mer. Melkeprognosene skal være tilgjengelig for alle aktørene i markedsordningeMjølkeleveranser juni 2022n for melk og gjelder totalt for landet.

Siste gjeldende landsprognose for kumelk

 

2022

Mjølkeleveransar august 2022

Mjølkeleveransar juli 2022

Mjølkeleveransar juni 2022

Mjølkeleveranser mai 2022

Melkeleveranse april 2022

Melkeleveranse mars 2022

Melkeleveranse februar 2022

Melkeleveranse januar 2022

 

2021

Melkeleveranse desember 2021

Melkeleveranse november 2021

Melkeleveranse oktober 2021

Melkeleveranse september 2021

Melkeleveranser august 2021

Melkeleveranser juli 2021

Melkeleveranse juni 2021

Melkeleveranser mai 2021

Melkeleveranse april 2021

Melkeleveranse mars 2021

Melkeleveranse februar 2021

Melkeleveranse januar 2021

2020

Melkeleveranse desember 2020

Melkeleveranse november 2020

Melkeleveranse oktober 2020

Melkeleveranse september 2020

Melkeleveranse august 2020

Melkeleveranse juli 2020

Melkeleveranse juni 2020

Melkeleveranse mai 2020

Melkeleveranse april 2020

Melkeleveranse mars 2020

Melkeleveranse februar 2020

Melkeleveranse januar 2020

2019

Melkeleveranse desember 2019

Melkeleveranse november 2019

Melkeleveranse oktober 2019

Melkeleveranse september 2019

Melkeleveranser pr august 2019

Melkeleveranse pr juli 2019

Melkeleveranse pr juni 2019

Melkelveranse pr. mai 2019

Melkeleveranse pr april 2019

Melkeleveranse pr mars 2019

Melkeleveranse pr. februar 2019

Melkeleveranse pr. januar 2019

2018

Melkeleveranser pr. desember 2018

Melkeleveranse pr. november 2018

Melkeleveranse pr. oktober 2018

Melkeleveranse pr. september 2018

Melkeleveranse pr. august 2018

Melkelveranse pr. juli 2018

Melkelveranse pr. juni 2018

Melkelveranse pr. mai 2018

Melkeleveranse pr. april 2018

Melkeleveranse pr. mars 2018

Melkeleveranse pr. februar 2018

Melkeleveranse pr. januar 2018

2017

Melkeleveranse pr. desember 2017

Melkeleveranse pr. november 2017

Melkeleveranse pr. oktober 2017

Melkeleveranser pr. september 2017

Melkeleveranser pr. august 2017

Melkeleveranse pr. juli 2017

Melkeleveranse pr. juni 2017

Melkeleveranser pr. mai 2017

Melkeleveranse pr. april 2017

Melkeleveranse pr. mars 2017

Melkeleveranser pr. februar 2017

Melkeleveranser pr. januar 2017

2016 

Melkeleveranser pr. desember 2016

Melkeleveranser pr.november 2016

Melkeleveranser pr. oktober 2016

Melkeleveranser pr. september 2016

Melkeleveranser pr. august 2016

Melkeleveranser pr. juli 2016

Melkeleveranser pr. juni 2016

Melkeleveranser pr. mai 2016

Melkeleveranser pr. april 2016

Melkeleveranser pr. mars 2016

Melkeleveranser pr. februar 2016

Melkeleveranser pr. januar 2016

2015

Melkeleveranser pr. desember 2015

Melkeleveranser pr. november 2015

Melkeleveranser pr. oktober 2015

Melkeleveranser pr. september 2015

Melkeleveranser pr. august 2015

Melkeleveranser pr. juli 2015

Melkeleveranse pr. juni 2015

Melkeleveranse pr. mai 2015

Melkeleveranser pr. april 2015

Melkeleveranse pr. mars 2015

Melkeleveranse pr. februar 2015

Melkeleveranse pr. januar 2015

2014

Melkeleveranse pr. desember 2014

Melkeleveranse pr. november 2014

Melkeleveranse pr. oktober 2014

Melkeleveranse pr. september 2014

Melkeleveranse pr. august 2014

Melkeleveranse pr. juli 2014

Melkeleveranse pr. juni 2014

Melkeleveranse pr. mai 2014

Melkeleveranse pr. april 2014

Melkeleveranse pr. mars 2014

Melkeleveranse pr. februrar 2014

Melkeleveranse pr. januar 2014