Noteringspris

Noteringsprisen er den prisen som TINE Råvare omsetter melkeråvaren for ved noteringspunktet, uavhengig av hvilke produkter den skal brukes til. Her finner du gjeldende samt hele årets noteringspris.

Det er viktig at TINE Industri og konkurrerende aktører får kjøpe melken til samme pris og til samme tid for å kunne konkurrere på like vilkår ved foredlingen. Noteringsprisen er lik for alle typer melk, konvensjonell ku og geitemelk og økologisk melk, men økologisk melk kan TINE Råvare omsette med et tillegg til noteringsprisen ut fra tillegg egenskapene. Pt. er tillegget kr 1,25 per liter. Tillegget skal dekke mest mulig av merkostnadene ved rådgivning og oppgjør til bonde, inntransport, kvalitetskontroll etc.

Nivået på noteringsprisen og omsetningsprisen overvåkes av Statens landbruksforvaltning (SLF). Målprisen fastsettes av avtalepartene ved jordbruksoppgjøret. Som markedsregulator søker TINE å omsette melken slik at gjennomsnittsprisen ligger opp mot målprisen.

Noteringsprisen kan variere ukentlig i løpet av året og TINE kan iverksette ulike reguleringstiltak for å nå målprisnivået. Noteringsprisen settes også ned i perioder med melkeoverskudd i forhold til behovet, slik situasjonen er i påsken og jul/nyttårshelgen.  

 Målpris fra 01.07.18 - 30.06.19: kr 5,44 pr. liter

Prisløype noteringspris 2018 - 2019

Noteringspris fra uke 27 2018
Noteringspris fra uke 24 2018  

Noteringspris uke 13 og uke15 2018
Noteringspris fra uke 07 2018  

Noteringspris fra uke 51 2017 og uke 01 2018
Noteringspris fra uke 46 2017
Noteringspris fra uke 38 2017
Noteringspris fra uke 27 2017
Noteringspris fra uke 24 2017
Noteringspris fra uke 15 og 17 2017
Noteringspris fra uke 7 2017  

Noteringspris fra uke 51 2016 og uke 1 2017
Noteringspris fra uke 46 2016

Noteringspris fra uke 38 2016

Noteringspris fra uke 27 2016

Noteringspris fra uke 24 2016
Noteringspris fra uke 12 og uke 14 2016

Noteringspris fra uke 52 2015 og uke 01 2016
Noteringspris fra uke 44 2015
Noteringspris fra uke 41 2015
Noteringspris fra uke 28 2015
Noteringspris fra uke 24 2015
Noteringspris fra uke 20 2015
Noteringspris fra uke 16 2015
Noteringspris fra uke 14 2015
Noteringspris fra uke 7.2015
Noteringspris fra uke 2.2015  

Noterngspris fra uke 52.2014
Noteringspris fra uke 46.2014
Noteringspris fra uke 40.2014
Noteringspris fra uke 33.2014
Noteringspris fra uke 28.2014
Noteringspris fra uke 22.2014.pdf
Noteringspris fra uke 16.2014.pdf
Noteringspris fra uke 8.2014.pdf  


Noteringspris fra uke 52.2013
Noteringspris pr. 25. oktober 2013 (pdf)
Noteringspris pr. 7. oktober 2013 (pdf)
Noteringspris pr. 19. august 2013 (pdf)
Noteringspris pr. 1. juli 2013 (pdf)
Noteringspris pr. 20. mai 2013 (pdf)
Noteringspris pr. 8. april 2013 (pdf)
Noteringspris pr. 25. mars 2013 (pdf)
Noteringspris pr. 18. februar 2013

Noterings- og målprisen fra 2004 på TINE Råvares hjemmeside