Noteringspris

Noteringsprisen er den prisen som TINE Råvare omsetter melkeråvaren for ved noteringspunktet, uavhengig av hvilke produkter den skal brukes til. Her finner du gjeldende samt hele årets noteringspris.

Det er viktig at TINE Industri og konkurrerende aktører får kjøpe melken til samme pris og til samme tid for å kunne konkurrere på like vilkår ved foredlingen. Noteringsprisen er lik for alle typer melk, konvensjonell ku og geitemelk og økologisk melk, men økologisk melk kan TINE Råvare omsette med et tillegg til noteringsprisen ut fra tillegg egenskapene. Pt. er tillegget kr 1,25 per liter. Tillegget skal dekke mest mulig av merkostnadene ved rådgivning og oppgjør til bonde, inntransport, kvalitetskontroll etc.

Nivået på noteringsprisen og omsetningsprisen overvåkes av Statens landbruksforvaltning (SLF). Målprisen fastsettes av avtalepartene ved jordbruksoppgjøret. Som markedsregulator søker TINE å omsette melken slik at gjennomsnittsprisen ligger opp mot målprisen.

Noteringsprisen kan variere ukentlig i løpet av året og TINE kan iverksette ulike reguleringstiltak for å nå målprisnivået. Noteringsprisen settes også ned i perioder med melkeoverskudd i forhold til behovet, slik situasjonen er i påsken og jul/nyttårshelgen.  

Målpris fra 01.07.20 - 30.06.21: kr 5,47 pr. liter

 
Pris kurve 2020 - 2021

 

Noteringspris fra uke 10 2021

Noteringspris avtaleåret 2020 - 2021

Noteringspris fra uke 15 2020

Noteringspris fra uke 10 2020

 

Noteringspris fra uke 44 2019

Noteringspris fra uke 39 2019

Noteringspris fra uke 27 2019
Noteringspris fra uke 16 2019
Noteringspris fra uke 10 2019
Noteringspris fra uke 2 2019
 

Noteringspris fra uke 51 2018
Noteringspris fra uke 46 2018
Noteringspris fra uke 40 2018
Noteringspris fra uke 27 2018
Noteringspris fra uke 24 2018
Noteringspris uke 13 og uke15 2018
Noteringspris fra uke 07 2018  

Noteringspris fra uke 51 2017 og uke 01 20

Noterings- og målpris fra 2004 på TINE Råvares hjemmeside