Personvernerklæring om forbrukerhenvendelser

Vi jobber hele tiden for å gi deg gode brukeropplevelser. For å få til dette samler vi inn informasjon om brukermønster og persondata. På denne siden vil du finne all informasjon om hvordan vi behandler denne dataen og hvordan du som forbruker kan få tilgang til, endre eller slette informasjon om deg.

Når du henvender deg til oss og går inn som bruker på nettstedet www.tine.no godtar du vilkårene nedenfor. Innholdet i ansvarserklæringen kan endres løpende. Du bør derfor lese igjennom erklæringen når du besøker nettstedet neste gang.

Ansvarlig
TINE SA, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Noen av oppgavene, ikke ansvaret, er delegert til interne og relevante personer i TINE SA. 

TINE SA
Lakkegata 23, 0187 Oslo
Postboks 25, 0051 Oslo
Org.nr: NO 947 942 638 MVA

Opphavsrett

Innholdet på TINEs nettsider er underlagt opphavsrettsbeskyttelse. Med unntak av oppskrifter og bilder/tekst knyttet til oppskrifter, kan alt innhold fritt distribueres, kopieres og lagres elektronisk eller skrives ut. Dette samtykket gis under forutsetning av at kilden til materialet angis riktig.

Ansvarserklæring

TINE SA jobber kontinuerlig med å holde innholdet på nettstedene så oppdatert og korrekt som mulig. Det kan allikevel forekomme at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. TINE SA påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du tar på basis av opplysningene på TINEs nettsteder skjer på ditt eget ansvar. TINE SA eller TINEs datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av TINEs nettsteder, eller opplysninger som finnes der.

Henvisninger til hvilket som helst kommersielt produkt, prosess eller tjeneste, eller bruken av bransje, firma eller juridisk person på alle TINEs nettsider, er kun ment som informasjon og service for nettstedets besøkende og innebærer ingen godkjennelse eller anbefaling eller støtte eller favorisering fra TINEs side. TINE SA kan ikke garantere at de fargene som vises på nettsiden er eksakt like de fargene som produkter, ingredienser etc. har i virkeligheten. Hvordan fargen oppfattes skyldes innstillinger i din datamaskin.

Personopplysninger

Kundeservice innhenter informasjon du frivillig gir oss når du bruker tjenestene våre, f.eks når du registrerer en reklamasjon eller tar kontakt via nettsider eller telefon. Informasjonen trenger vi for at vi skal kunne behandle saken din og gi deg best mulig service. Vi oppfordrer til å ikke gi helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon såfremt det ikke er helt nødvendig for saksbehandlingen

I vårt saksbehandlingssystem registrerer vi:

  • Hva saken omhandler
  • Kontaktinformasjon: navn, etternavn, adresse, mobiltelefonnummer og e-postadresse og postnummer
  • Finansiell informasjon: for å kunne utbetale refusjon ved reklamasjoner trenger vi ditt bankkontonummer.
  • Fra nettleseren eller enheten din: Visse opplysninger innhentes av de fleste nettlesere eller automatisk gjennom enheten din, som f.eks. IP-adresse, type enhet, språk og hvilken nettleser du bruker. Vi bruker denne informasjonen for å være sikre på at tjenestene våre fungerer som de skal samt forståelse av brukeradferd på sidene våre.

For mer informasjon om hvordan vi benytter informasjonskapsler, kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi behandler dine personopplysninger med formål om å gi best mulig saksbehandling.

Markedsføring

Vi vil ikke benytte lagret informasjon til bruk i markedsføring

Innhold og tjenester fra eksterne leverandører

Nettstedet kan benytte seg av lenker til, og tjenester fra, eksterne nettsteder som ikke er eid eller kontrollert av TINE SA. Selskapet påberoper seg ikke ansvar for innhold, retningslinjer for personvern eller annet relatert til disse eksterne kildene.

Hvor lenge tar vi vare på dine opplysninger?

TINE SA vil slette personopplysningene ett år etter at saken først ble registrert, eller når du ber oss slette opplysningene ved å kontakte oss som forklart nedenfor.

Alternativt til sletting, kan TINE SA fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan TINE SA bruke i sitt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle TINEs markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsket og behov.

Personopplysningene vil lagres på TINEs egne servere og hos skytjeneste-leverandører som støtter norsk personopplysningslov (GDPR). TINE SA overleverer ikke personopplysningene dine til andre tredje parter med mindre du har samtykket til det.

Hvordan kontakte oss

Vennligst kontakt oss dersom du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis, datalagringsvilkår eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på følgende måter:

E-post: forbruker@tine.no 
Kundeservice Privat: + 47 513 71 606

Her vil du kunne få hjelp til å be om innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.

Dine rettigheter

Du kan etterspørre informasjon om opphavet, omfanget og mottakere av de lagrede opplysningene samt grunnen til at de er lagret. Du har rett til å be oss om å korrigere, fullføre eller slette dine personopplysninger og overføre disse til en annen organisasjon. Du har rett til å be om ytterligere informasjon vedrørende håndteringen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere på vår behandling av opplysningene dine der vi har bedt om samtykke til å behandle opplysninger om deg og rett til å trekke dette samtykket tilbake. Du har rett til å levere en klage til tilsynsmyndighetene som er Datatilsynet.

Det finnes noen unntak for disse rettighetene. For eksempel kan vi, i enkelte tilfeller, nekte deg tilgang til personopplysninger dersom dette medfører at du får innsyn i personopplysninger til en annen person, eller om vi er juridisk forhindret i å utlevere slike opplysninger. I noen tilfeller kan vi beholde opplysninger selv etter at du har trukket tilbake samtykket. 

Personvernombud

TINE har besluttet å videreføre den frivillige ordningen med eget personvernombud, og du kan derfor også kontakte personvernombud@tine.no for spørsmål om behandling av personopplysninger i TINE Gruppa.