tine.no

Våre atferdsverdier

I TINE er ikke verdier noe vi har på veggene. Det er noe vi lever. Som gjør oss til dem vi er: reale folk med mange muligheter.

Vår visjon: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha

Våre atferdsverdier er tuftet på samvirkeprinsippene. TINEs verdier er sentrale i å bygge en sunn og trygg bedriftskultur. TINE må innestå for verdier og etiske normer som er akseptert i samfunnet. I tilknytning til dette har TINE utarbeidet etiske retningslinjer, retningslinjer og rutiner knyttet til helse, miljø og sikkerhet, ekstern samhandling og adferd overfor omverdenen.

Våre verdier:

  • Bygger tillit
  • Skaper muligheter
  • Tar helhetsansvar
  • Oppnår resultater

Verdiene er styrende for forholdet til kolleger, naturen og samarbeidspartnere. Verdiene og bevisstheten om etiske retningslinjer er en ryggmargsrefleks der vi vurderer om våre beslutninger og handlingen vil styrke eller svekke TINEs omdømme.

Vårt arbeidsmiljø

TINE arbeider kontinuerlig for bedre HMS (helse, miljø og sikkerhet) og har et inkluderende arbeidsmiljø (IA-bedrift). Arbeidsmiljøet preges av likeverd, åpenhet og toleranse.

TINE aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminernig på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning.

TINE skal kjennetegnes ved like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling.

Vi bygger tillit, skaper muligheter, tar helhetsansvar og oppnår resultater

TINE - et sted med rå muligheter for reale folk