Lise Falkfjell er konserndirektør for utvikling i TINE

Lise - konserndirektør Utvikling

– Å være konserndirektør for utvikling i TINE betyr at jeg leder utviklingsarbeidet av både meieriansatte, selgere, IT-ansatte og regnskapsmedarbeidere. Det krever evne og vilje til å sette seg inn i ulike menneskers perspektiv.

Lise Falkfjell har hovedfag i psykologi fra Trondheim i tillegg til en Executive MBA fra BI og ESCP/EAP. Hun er konserndirektør for Utvikling i TINE, og har vært ansatt i fjorten år. 

– I TINE har vi samlet utvikling av den kommersielle virksomheten og utvikling av medarbeidere i ett ansvarsområde. Å utvikle medarbeidere innebærer å sørge for at vi har de beste lederne, de beste fagfolkene og den riktige organisasjonskulturen. 

Å forløse energi

På spørsmål om hva Lises viktige funksjon som leder er, svarer hun å forløse energi hos sine medarbeidere.

– Jeg ønsker å sette mål som gir våre ansatte energi, og lyst til å gjøre til TINE bedre. Det handler mye om å legge til rette for at medarbeiderne kan nå målene sine og henger ofte sammen med at vi alle ønsker å bli sett og få konkrete tilbakemeldinger.

Selvledelse

Samtidig er det viktig for Lise å sikre at medarbeiderne er i stand til lede seg selv.

– Det siste året har over 2000 medarbeidere og ledere fått definert nye roller og kompetansekrav. Det gjør de bedre i stand til å fylle rollene sine innenfor definerte rammer. Samtidig lanserte vi ny ledelsespraksis – hva lederne faktisk skal gjøre - der det å ta eget ansvar er det mest sentrale. Fir meg også er autonomi vesentlig, å få frihet til å utøve jobben min innenfor de rammene som er satt. 

Et konsern med bredde

Å jobbe med ledelse er spennende i seg selv, men det tilfører Lise noe mer å jobbe med ledelse i et så stort konsern som TINE. 

– Har du ansvar for både en produksjonsleder på et meieri og en leder i salgs- og markedsavdelingen, må du evne å forstå motivasjon og behov til en lang rekke ulike mennesker. Vi må forstå hvilken rolle de fyller i TINEs lange verdikjede, helt fra bonden til butikk. Min største utfordring er derfor å sikre helthetlig tankegang og få folk til å se ut over sitt eget ansvarsområde. Slike utfordringer gjør det veldig spennende å være leder i TINE.

Enn at TINE er en kjent merkevare, betyr det noe? 

– Joda, det er jo litt moro at vi befinner oss på frokostbordet til nær sagt alle i dette landet. Jeg må innrømme det. Men det er også noe jeg er veldig ydmyk for.

 

Møt noen av våre reale medarbeidere

Camilla - verdensborger og merkevaresjef i TINE

Jeg har sittet på melkekrakk i Gudbrandsdalen, appelsinvogn i Rio og rickshaw i Goa. Det hjelper å se TINE utenfra, for å se hvor veien går videre.

Anne Marie - klinisk ernæringsfysiolog hos TINE og treningsinstruktør

Når du holder ut en runde til, er jobben min gjort. Både som trenings-instruktør og som TINE-ansatt.

Henning - inkluderende leder og meierisjef TINE Heimdal

Er du god til å samarbeide med roboter, får du mer tid til å være sammen med mennesker.