Hege Homlong - Direktør Innovasjon TINE

Hege - direktør Innovasjon

– Ambisjonen vår er å være med på å forme fremtiden. Det krever at vi er uredd og går nye veier – også i form av nye måter å jobbe på. Vi må utfordre det etablerte.

Innovasjonsdirektør i TINE Hege Homlong forteller at en av disse nye veiene å gå, er å samarbeide med gründermiljøer. Og hvorfor inngå slike samarbeid? TINE søker til enhver tid etter mulige fremtidige posisjoner med stort potensiale.

– Det handler om at vi ønsker å bli utfordret, sier Homlong. Vi må bli bedre til å koble våre produkter og løsninger sammen med ny teknologi fremover. For å få til det må vi samarbeide bredt på tvers av fagmiljøer –  internt i TINE, men også utenfor våre vegger.

Utfordrer det etablerte

Hege jobber med å skape nye vekstområder for TINE, og det betyr i mange tilfeller å utfordre det etablerte.

– Ambisjonen vår er å være med på å forme fremtiden, og det krever at vi er uredd og går nye veier – også i form av nye måter å jobbe på. Vi jobber blant annet etter designdrevet eller brukerdrevet innovasjon, der vi kobler trender og forbrukers eller kunders behov med hva som er teknologisk mulig. For å få en dyp innsikt i forbruker og kunde, eksperimenterer vi, prøver og feiler - med ulike løsninger. Så er nøkkelen å lære raskt - og tilpasse konseptet deretter.

Tett på trendene

– Vi ser på trender i inn- og utland og vurderer til enhver tid hva vi mener har potensial for oss.

Helsetrenden har vært sterk i mange år. Et ønske om en enklere hverdag er også tydelig. Dessuten er det flere som søker seg til det autentiske og nære - det tradisjonsrike om du vil. Så er spørsmålet hvordan vi skal svare på disse trendene.

Et svar på eldrebølgen

Produktserien E+ er et eksempel på hvordan TINE jobber systematisk med innsikt, og utvikler nye forretningskonsepter.

– En tid tilbake gjorde vi mange observasjoner og intervjuer av både helsepersonell, pårørende og pasienter på sykehus og sykehjem. Det vi oppdaget var at mange helsearbeidere laget sine egne næringstette drikker som de serverte pasienter som ikke fikk i seg tilstrekkelig med næring. Dette gjaldt spesielt eldre pasienter som var plaget av dysfagi (svelgevansker). Ikke visste vi på det tidspunkt at underernæring sannsynligvis koster samfunnet mer enn overvekt.

Samarbeid med Innovest

På samme tid som TINE skisserte opp mulighetsrommet for å utvikle løsninger, inviterte det frittstående forsknings- og næringsutviklingsselskapet Innovest industrien til samarbeid om å utvikle næringstett mat og drikke.

Innovest hadde gjennomført en forstudie med Helse Bergen og Haukeland sykehus og nå skulle prosjektet videre til neste fase. Det var kun én industriaktør som takket ja, og det var TINE. Samarbeidet ble formalisert gjennom en Offentlig Forskning- og Utviklingskontrakt støttet av Innovasjon Norge.

Møt noen av våre reale medarbeidere

Camilla - verdensborger og merkevaresjef i TINE

Jeg har sittet på melkekrakk i Gudbrandsdalen, appelsinvogn i Rio og rickshaw i Goa. Det hjelper å se TINE utenfra, for å se hvor veien går videre.

Anne Marie - klinisk ernæringsfysiolog hos TINE og treningsinstruktør

Når du holder ut en runde til, er jobben min gjort. Både som trenings-instruktør og som TINE-ansatt.

Henning - inkluderende leder og meierisjef TINE Heimdal

Er du god til å samarbeide med roboter, får du mer tid til å være sammen med mennesker.