Anne Cathrine Whist er veterinær og fagspesialist i TINE

Anne Cathrine - veterinær og fagspesialist

– Hovedoppgaven min er å passe på at dyra på TINEs gårder er friske, har god dyrevelferd og leverer god melkekvalitet. Du kan vel si at jeg brenner for norsk landbruk og den norske melkekua.

Veterinær og fagspesialist i TINE Rådgivning, Anne Cathrine Whist ble ansatt i TINE i 2002 som stipendiat. Etter et 4-årig opphold fra TINE hvor hun tok en Post Doc stilling på Norges Veterinærhøgskole, fant hun veien tilbake til i 2014. Nå leder hun et av de største nasjonale storfehelseprosjektene som er satt i gang. 

Samspill mellom dyr og mennesker

– Hovedoppgavene mine i dag er å passe på at alle dyra som står på TINE sine gårder er friske, har god dyrevelferd og leverer god melkekvalitet.

Slik beskriver Whist enkelt og greit sine hovedoppgaver som fagspesialist i TINE Rådgivning. Om yrkesvalget sier hun at hun alltid har hatt en interesse for dyr - og samspillet mellom dyr og mennesker.

– Det som motiverer meg i arbeidsdagen er at jeg og mine medarbeidere i rådgivningsapparatet kan bruke vår fagkompetanse til å gjøre en forskjell hos melkeprodusentene. Resultatene av arbeidet er jo at norske meieriprodukter kommer fra verdens fineste melk.

Grundighet, forebygging og samarbeid

Anne Cathrine trekker fram tre forhold hun mener bidrar til de gode resultatene TINE har når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd:

  • God og grundig dokumentasjon
  • TINE både initierer og bruker forskning som kommer melkeprodusenten, melkekua og melkegeiten til gode. Fokuset på forebyggende helsearbeid medfører i tillegg lav og målrettet antibiotikabruk. 
  • Tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagområder er en forutsetning for å oppnå god dyrevelferd og dyrehelse.

– TINE Rådgiving sitter på denne unike tverrfaglige kompetansen, og det gir oss et fortrinn, forklarer hun.

Smittevern viktig

Den største utfordringen i årene som kommer, blir ifølge Whist å forebygge smittsomme sykdommer blant storfe. 

– Introduksjon av smittsomme sykdommer til Norge er alltid en trussel. Norge har målrettet, over mange år, utryddet mange smittsomme sykdommer på storfe og geit. Vår populasjon er sårbar for nyintroduksjon av disse sykdommene. Derfor er det viktig at alle er bevisste på reglene ved import av levende dyr og ikke minst følger KOORIMP (husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import). Vi må også ha fokus på smittesikring og smittevern ute på hver enkelt gård slik at en unngår å dra smittestoffer inn i fjøset, avslutter Whist.

Møt noen av våre reale medarbeidere

Camilla - verdensborger og merkevaresjef i TINE

Jeg har sittet på melkekrakk i Gudbrandsdalen, appelsinvogn i Rio og rickshaw i Goa. Det hjelper å se TINE utenfra, for å se hvor veien går videre.

Anne Marie - klinisk ernæringsfysiolog hos TINE og treningsinstruktør

Når du holder ut en runde til, er jobben min gjort. Både som trenings-instruktør og som TINE-ansatt.

Henning - inkluderende leder og meierisjef TINE Heimdal

Er du god til å samarbeide med roboter, får du mer tid til å være sammen med mennesker.