Vemund Johansen - Distribusjonssjef lokasjon TINE Sem

Vemund - distribusjonssjef lokasjon Sem

– Med rundt 25 000 kunder - alt fra butikker, kiosker, skoler og sykehus, har vi Norges mest utbredte distribusjonsnett for ferske matvarer. Det sier seg selv av vi tilbakelegger mange kilometer og dermed påvirker miljøet. Derfor er det for oss en selvfølge at vi skal bidra til å redusere vår påvirkning. Frem mot 2020 skal utslipp av C02 og N0x reduseres med 75 %. Det tilsvarer utslippet til 20 000 personbiler.

TINE har som ambisjon å være klimanøytral innen 2020. Som en av Norges største distributører, er det ingen enkel oppgave. Med Vemund på laget, skal målet nås.

Optimal kjøring

Vemund Johansen jobber som distribusjonssjef på TINEs lokasjon ved Semb i Vestfold, en stilling han fikk for et år siden etter å ha jobbet som forbedringsleder i drøye to år. Et tiltak for å redusere miljøbelastningen er å se på hvor lastebilene kjører.

– Ruteoptimalisering er viktig, For å sikre en effektiv og miljøvennlig distribusjon er optimalt veivalg og riktig leveringsfrekvens helt avgjørende. Det er til enhver tid små endringer blant våre ca. 2300 kunder, enten grunnet en ny skole eller butikker som legges ned, endring i volum eller produktsammensetning. Da kan vi spare mye på å optimalisere en eller flere av de 50 rutene våre.

TINE har også jobbet med å bedre utnyttelsen av transportflåten. Flere biler brukes nå fra morgen til kveld, som bidrar til at TINE trenger færre biler totalt.

Bra for miljøet, bra for bunnlinja

Å kjøre mer økonomisk er et annet godt bidrag til miljøet. For TINE handler det blant annet om å påvirke holdninger.

– Vi har høy bevissthet hos våre distribusjonssjåfører på det å kjøre mer effektivt. Hver fredag har vi allmøte der vi blant annet gjennomgår drivstofforbruk og tomgangskjøring. Det i seg selv fører til at distribusjonssjåførene er mer bevisst sin kjøreatferd. Å ha riktige mål har mye å si, uten tvil. I tillegg skal yrkessjåfører kurses jevnlig der et av temaene er optimal kjøring.

Hver fredag har vi allmøte der vi blant annet gjennomgår drivstofforbruk og tomgangskjøring

Tiltakene har positiv effekt. Sammenlignet med de fem første månedene i fjor, bruker i år Vemunds kolleger én liter mindre per 100 kilometer, en nedgang på nesten 3 %. Det blir 12 000 liter drivstoff spart på årsbasis.

– Det er bra for miljøet, men også svært lønnsomt for oss økonomisk. Det er ikke lengre slik at miljøfokus går på bekostning av økonomien, snarere tvert i mot. Fyllingsgrad er også et viktig område for TINE, hvilket vil si å sikre at bilene kjører med så fulle biler som mulig.

Nærhet til kundene

TINE er en av få leverandører til dagligvarebransjen som fremdeles kjører sine egne varer, i stedet for via grossist. Det viser seg å være til stor gavn for miljøet. 

– Beregninger viser at det at vi kjører varene våre selv, gjør at vi sparer miljøet for 5 millioner kilometer i året sammenlignet med om en grossist skulle kjørt varene. Vi har i snitt 60 km fra lager til butikken, mens grossistene har fra 90 – 120 km.

Vi kjører varene selv og sparer miljøet for 5 millioner kilometer i året sammenlignet med om en grossist skulle kjørt varene for oss

Fremtidsutvikling

Hva blir så det neste satsningsområdet for en enda mer miljøvennlig transport?

– TINE er nå godt i gang med å implementere annengenerasjons biodrivstoff på samtlige distribusjonsterminaler. På sikt kan hende det blir erstattet av noe annet drivstoff. Lastebiler som drives av enten hydrogen eller el-kraft finnes allerede, og det blir spennende å se i hvilken grad det ev kan dekke vårt behov fremover. Vi vil uansett fortsette å jobbe med det vi kan påvirke i hverdagen, og venter spent på hvilke nye tiltak vi kan gjennomføre fremover. 

 

 

Vi ønsker å slippe alt utslipp

TINEs totale klimagassutslipp var ved utgangen av 2017 på 75 268 tonn CO₂-ekv¹. Siden 2007 er klimagassutslippet redusert med om lag 8600 tonn, en nedgang på 10 prosent. Klimagassutslippet er i løpet av 2017 økt med 4100 tonn.

Mer om TINEs arbeid for redusert utslipp

Film: Mer miljøvennlige biler og fornybart drivstoff

TINE vil bidra til bedre folkehelse og miljø. Innen 2020 reduserer vi utslippene våre tilsvarende 20 000 personbiler. Vi skal fortsatt hente melk og levere ferske varer til hele landet, men vi skal slippe ut minder støv, partikler og CO2 underveis. Det er bra for miljøet og naturen vår.