Hildegunn Nesje - Ruterådgiver TINE

Hildegunn - ruterådgiver

– TINEs komplette verdikjede fra bondegården til produktet står i butikkhyllen innebærer et stort spenn i stillinger og muligheter. Her skaper du noe større enn deg selv ved å bli tatt vare på og få muligheter.

I TINE er arbeidsdagen preget av utfordringer, mestring, samarbeid, kompetanseutvikling og raushet. Hildegunn Nesje startet som trainee i selskapet, før hun gikk over i rollen som ruterådgiver.

Hvorfor velge TINE?

– Først og fremst oppfatter jeg TINE som mulighetenes selskap. Her har du muligheten til å bevege deg på tvers av kategorier, merker og avdelinger. Du har et sjeldent mangfold av fagområder å velge mellom. Ved å starte som trainee fikk jeg muligheten til å oppleve helheten i virksomheten, og det har vært en fantastisk inngang til selskapet. Jeg opplever også at det er et supert arbeidsmiljø og en profesjonell HR-funksjon i TINE. 

Hva jobber du med?

– Jeg jobber med implementering av et ruteplanleggingssystem, som jeg har vært med i innkjøpsprosjektet på i trainee-tiden. Stillingen er i Fagstab Distribusjon, en nyopprettet avdeling med fokus på å støtte den faglige og økonomiske utviklingen i TINE Logistikks distribusjonsfunksjoner. For øyeblikket et det prosjektplanleggingen som står i fokus, samt oppfølging av analyser på risiko og business case. 

Det er store forhold?

– Ja, TINE har 16 ulike lokasjoner med transport, og 950 ansatte som jobber med lager, distribusjon, supply chain planning og i ledelse og stab i forbindelse med dette. Totalt har vi 1300 artikkelvarianter og 22 000 leveringspunkter, og samtlige meieriprodukter blir produsert her i Norge. Dette setter store krav til mellomtransport og logistikk generelt, og det er spennende å få lov til å være med på å videreutvikle de ulike logistikkprosessene. 

Hva er det som gjør TINE til et sted for deg?

– Det er for tiden mye spennende som skjer i TINE, og arbeidsoppgavene reflekterer dette. Det er lett å være synlig, og arbeidsoppgavene byr på mange spennende utfordringer. Det er alltid rom for å bidra inn i en diskusjon, og du får ofte muligheter til å delta i nye prosjekter. I tillegg opplever jeg tett oppfølging fra lederne. Logistikk og Supply Chain er samlet på Kalbakken, og her er alle lederne også. Det gir et godt miljø med tydelig fokus på fag, men også det sosiale.

Så dette er midt i smørøyet?

– Ja, for meg har traineeperioden i TINE vært en fantastisk start på karrieren. Jeg har lært mye om selskapet, i tillegg til å bruke utdanningen min på beste praktiske måte. I den nye stillingen har ansvaret økt betraktelig og det trives jeg med- Jeg jobber tett med ledelsen og opplever at jeg får den støtte og veiledning jeg trenger for å håndtere utfordringene. Det som er mest spennende med denne jobben er at jeg får dekke et helt prosjekt, og ikke bare deler av det. Jeg har vært involvert og ansvarlig fra innkjøp til implementering. Jeg har lært utrolig mye, og er veldig fornøyd med min første jobb.

 

Lise Falkfjell - konserndirektør Utvikling i TINE

Å være konserndirektør for utvikling i TINE betyr at jeg leder utviklingsarbeidet av både meieriansatte, selgere, IT-ansatte og regnskapsmedarbeidere. Det krever evne og vilje til å sette seg inn i ulike menneskers perspektiv.