Hege Homlong - Direktør Innovasjon TINE

Hege - direktør Innovasjon

– Ambisjonen vår er å være med på å forme fremtiden. Det krever at vi er uredd og går nye veier – også i form av nye måter å jobbe på. Vi må utfordre det etablerte.

Innovasjonsdirektør i TINE Hege Homlong forteller at en av disse nye veiene å gå, er å samarbeide med gründermiljøer. Og hvorfor inngå slike samarbeid? TINE søker til enhver tid etter mulige fremtidige posisjoner med stort potensiale.

– Det handler om at vi ønsker å bli utfordret, sier Homlong. Vi må bli bedre til å koble våre produkter og løsninger sammen med ny teknologi fremover. For å få til det må vi samarbeide bredt på tvers av fagmiljøer –  internt i TINE, men også utenfor våre vegger.

Utfordrer det etablerte

Hege jobber med å skape nye vekstområder for TINE, og det betyr i mange tilfeller å utfordre det etablerte.

– Ambisjonen vår er å være med på å forme fremtiden, og det krever at vi er uredd og går nye veier – også i form av nye måter å jobbe på. Vi jobber blant annet etter designdrevet eller brukerdrevet innovasjon, der vi kobler trender og forbrukers eller kunders behov med hva som er teknologisk mulig. For å få en dyp innsikt i forbruker og kunde, eksperimenterer vi, prøver og feiler - med ulike løsninger. Så er nøkkelen å lære raskt - og tilpasse konseptet deretter.

Tett på trendene

– Vi ser på trender i inn- og utland og vurderer til enhver tid hva vi mener har potensial for oss.

Helsetrenden har vært sterk i mange år. Et ønske om en enklere hverdag er også tydelig. Dessuten er det flere som søker seg til det autentiske og nære - det tradisjonsrike om du vil. Så er spørsmålet hvordan vi skal svare på disse trendene.

Et svar på eldrebølgen

Produktserien E+ er et eksempel på hvordan TINE jobber systematisk med innsikt, og utvikler nye forretningskonsepter.

– En tid tilbake gjorde vi mange observasjoner og intervjuer av både helsepersonell, pårørende og pasienter på sykehus og sykehjem. Det vi oppdaget var at mange helsearbeidere laget sine egne næringstette drikker som de serverte pasienter som ikke fikk i seg tilstrekkelig med næring. Dette gjaldt spesielt eldre pasienter som var plaget av dysfagi (svelgevansker). Ikke visste vi på det tidspunkt at underernæring sannsynligvis koster samfunnet mer enn overvekt.

Samarbeid med Innovest

På samme tid som TINE skisserte opp mulighetsrommet for å utvikle løsninger, inviterte det frittstående forsknings- og næringsutviklingsselskapet Innovest industrien til samarbeid om å utvikle næringstett mat og drikke.

Innovest hadde gjennomført en forstudie med Helse Bergen og Haukeland sykehus og nå skulle prosjektet videre til neste fase. Det var kun én industriaktør som takket ja, og det var TINE. Samarbeidet ble formalisert gjennom en Offentlig Forskning- og Utviklingskontrakt støttet av Innovasjon Norge.

Det handler om å forstå målgruppen

– Institusjonsmarkedet er komplekst. De som tar innkjøpsavgjørelsen er noen helt andre enn dem som møter pasientene. Det kan gjøre det vanskelig å få frem pasientenes reelle behov.

For TINE handler innovasjon blant annet om å forstå målgruppenes behov: hvorfor de handler som de gjør, og prøve å sette seg inn i deres handlinger.

– Samarbeidet med Bergen kommune/Haukeland Sykehus, Innovasjon Norge og TINE ble nyttig, Sammen utviklet vi blant annet den næringstette serien E+ som i dag selges på en rekke sykehus og sykehjem i Norge.

Hege Homlong, Innovasjonsdirektør TINE 


Ser til Japan

TINE har i det siste sett nærmere på hva en aldrende befolkning har å si for folks spisevaner, noe som blant annet har ført oss til Japan.

– Japan ligger 10-15 år foran oss når det gjelder denne problemstillingen. Her i Norge ser vi at eldre må kunne bo hjemme lengre, og dette vil kreve nye produkter og tjenester. Gode matopplevelser øker livskvaliteten, derfor må vi blant annet sette fokus på måltider som er ernæringsmessig tilpasset og som både smaker og ser godt ut. Sammen med myndigheter og forskere ønsker vi å finne frem til gode løsninger på denne utfordringen.

Vår ambisjon er å gjøre Norge til verdens beste land å bli gammel i. Intet mindre.

Den ambisjonen er et bevis på at TINE anser sin rolle som samfunnsaktør for viktig:

– Vi er jo eid av norske melkeprodusenter, og bonden har et langsiktig perspektiv i sitt eierskap. Jeg synes personlig det er flott at overskuddet vårt går tilbake til den norske bonden. Som dem er vi også opptatt av å skape gode matopplevelser, bevare kulturlandskapet og levende bygder, avslutter Hege.