Bjørn Malm - Leder Samfunnsansvar TINE

Bjørn - leder Samfunnsansvar

– Tidligere handlet samfunnsansvar mye om avlat, som «å gi noen kroner til et veldedig formål». For oss handler det i langt større grad om en fundamental endring i måten vi jobber på, og en integrert del av driften.

Med bakgrunn fra både børs og katedral er Bjørn Malm godt skodd for å lede TINEs arbeid med samfunnsansvar og bærekraft. 

– Jeg har tidligere jobbet både med kapitalforvaltning og i markedsavdelingen til Røde Kors, så jeg har erfaring med å ta hensyn til det kommersielle og ønsket om en bærekraftig virksomhet. 

Både og - ikke enten eller

For TINE er bærekraft en sentral del av konsernstrategien, ikke bare en bigeskjeft.

– Tidligere handlet samfunnsansvar mye om avlat, som «å gi noen kroner til et veldedig formål». For oss handler det i langt større grad om en fundamental endring i måten vi jobber på, og en integrert del av driften

TINE har etablert en tredelt bunnlinje der selskapet rapporterer på den vanlige finansielle bunnlinjen, men legger i tillegg frem et miljøregnskap og et samfunnsregnskap.

– Poenget er å tjene penger samtidig som vi tar ansvar for miljøet og samfunnet rundt oss, forklarer Malm. Det skaper naturligvis noen dilemmaer, men det er på ingen måte slik at det forretningsmessige stikker av med seieren hver gang. Vi tror faktisk at på sikt blir det kommersielle arbeidet bedre ved at TINE viser seg som en ansvarlig aktør.

Et godt eksempel er reduksjon av svinn i produksjonen. Å bruke mindre melk som innsatsfaktor er positivt for miljøet. Å kaste mindre mat er bra rent etisk, og til slutt sparer TINE penger ved å redusere svinn.

 

Et redusert fotavtrykk

Et område TINE retter mye fokus mot er klima. 

- Vi er en stor transportør, med 450 egne biler og ytterligere 200 innleide. Å redusere utslippene er et viktig skritt mot å bli mer bærekraftig uten at dette går ut over forretningen som sådan - snarere tvert imot.

TINE har nå vedtatt av alle biler skal over på biodrivstoff. Elbiler og hydrogenbiler er per i dag ikke kommersielt tilgjengelige, men kan bli det i fremtiden.

 


Klimafokus hele veien

TINE har jobbet med flere områder for å redusere klimapåvirkningen. Alt fra energibruk hos bonden til emballasjen på produktene som ender opp hos forbruker, er i fokus.

– Et av våre anlegg på Jæren ligger ved siden av et tomatgartneri. Både overskuddsvarme og utslipp av CO2 fra vår produksjon pumpes over til gartneriet. Det er positivt for oss, gartneriet og miljøet, kan Bjørn fortelle.

Fra jord til bord

Kyrne har jo også betydelig påvirkning på miljøet, og selv om TINE ikke kan gjøre stort med fordøyelsen til de firbente, forskes det blant annet på selve fôret.

– I det siste har vi også jobbet med emballasjen vi bruker, og våre kartonger har nå biobasert plast laget av blant annet avfall fra sukkerproduksjon i Brasil.

For en stund tilbake fikk dessuten TINE en henvendelse fra en gruppe engasjerte femteklassinger fra Oslo. De hadde funnet ut av helletuten på melkekartongene ga et svinn tilsvarende 1 millioner liter, sammenlignet med andre type kartonger.

– Det er veldig bra at vi gjøres oppmerksomme på dette, vi ønsker alle slike innspill velkommen. Samtidig vet vi at helletuten reduserer matkasting, grunnet økt holdbarhet. Så vi må veie ulike hensyn opp mot hverandre.

Uten mat og drikke…

Som en betydelig, norsk matprodusent er det også naturlig at TINE tar ansvar for ernæring.

– Vi er opptatt av å spre kunnskap om viktigheten av et variert kosthold, det er vi tydelige på. Vi mener jo at det inneholder meieriprodukter – noe de fleste andre også gjør.

Kostholdskurs for minoritetsgrupper

Et prosjekt Røde Kors har jobbet lenge med er å spre kunnskap om riktig kosthold basert på norske matvarer overfor mødre med minoritetsbakgrunn. 

Kostholdskurs for innvandrerkvinner - ved Bergen Røde Kors

– Sammen med Røde Kors og deres kvinnekaféer har vi gjennomført kurs innenfor kosthold og ernæring i både Oslo, Trondheim og Bergen. Kurset henvender seg til en gruppe som ikke har like god kunnskap om typisk norske matvarer, og det føler vi et ansvar for å gi.