TINE - et sted med rå muligheter for reale folk

Våre medarbeidere

I TINE er ikke verdier noe vi har på veggene. Det er noe vi lever. Som gjør oss til dem vi er: reale folk med mange muligheter. Fordi ekte råvarer og reale folk blir bedre sammen.

Våre atferdsverdier

Verdiene våre er styrende for forholdet til kolleger, naturen og samarbeidspartnere. Det er ikke noe vi har på veggen, det er noe vi lever. Som gjør oss til dem vi er: reale folk, ekte mat og mange muligheter.

Vi bygger tillit, skaper muligheter, tar helhetsansvar og oppnår resultater

 

 

Les mer om TINEs atferdsverdier

Ledelseskriterier i TINE

Det er lederne i TINE som har ansvaret for å utvikle sine medarbeidere, og målet er ansatte som har lyst til å påta seg krevende fag- og lederoppgaver på alle områder og nivåer i organisasjonen.

 

En leder i TINE som tar eget ansvar er trygg i sin rolle, viser handlekraft og tar beslutninger i tråd med overordnede mål og strategier.

Les mer om våre ledelseskriterier