TINE stadig mer attraktiv for teknologihodene. Her ser du beviset.

TINE stadig mer attraktiv for teknologihodene

TINE mottok nylig prisen for årets klatrer blant IT yrkesaktive med høyere akademisk bakgrunn. Det siste året har TINE klatret hele 14 plasser på Universums undersøkelse av hva som er IT-folks drømmearbeidsgiver. Hva er årsaken? Vi spør Christen Rehn, Direktør TINE IT, og Henriette Haugen Bale, Rådgiver Employer Branding.

Universum står bak den årlige undersøkelsen, som har som formål å kartlegge Norges mest attraktive plasser. Vanligvis er det teknologibedrifter, konsulentselskaper og banker som topper listene. Mens i år klatrer TINE opp hele 14 plasser, til 32. plass – og representerer en ny type arbeidsgiver for IT-folk.

- Veldig positivt å få en slik anerkjennelse. Det er utrolig viktig for oss å være en attraktiv arbeidsgiver. Og å ha tilgangen på denne kompetansen er helt avgjørende, fordi vi må ruste oss for å møte konkurranse og for å være best på å teknologi og digitalisering fremover, sier Henriette Haugen Bale.

Bare det siste året er det ansatt 15 nye personer i IT-miljøet i TINE. De fleste innenfor utvikling av våre systemer. Vi har styrket oss på rådgivning, digitalisering, prosjektledelse og utvikling. IT har lagt stor vekt på forretningsutvikling og forretningsforståelse.
Ifølge Christen Rehn skal TINE finne de beste kandidatene til å hjelpe TINE å skape forretningsverdi ved hjelp av riktig teknologi.

Hvorfor er TINE plutselig en mer interessant arbeidsgiver for nettopp denne nøkkelkompetansen?

- Som en del av TINEs IT og teknologimiljø får du mulighet til å være med på utviklingen av et av Norges mest interessante industri- og merkevareselskaper. Vi har en kompleks verdikjede med mange og store muligheter knyttet til teknologianvendelse, forretningsutvikling og verdiskaping. Vi ser at dette skaper stort engasjement når vi ansetter, sier Christen Rehn.

- Kandidatene er nysgjerrige på IT og teknologiområdene i TINE fordi de har hørt om den digitale reisen vi er på, og at vi har en tydelig ambisjon. Dette skaper engasjement og gir ansatte mulighet til å utvikle et viktig selskap, fortsetter han.

Hva gjør TINE aktivt for å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver?

- Vi har vi jobbet aktivt med å posisjonere oss både i sosiale medier og i de tradisjonelle mediene. Vi har arrangert foredrag for å skape mer oppmerksomhet, og vært aktive på flere arenaer enn tidligere, sier Christen.

- Alle Teknologilabens møter, ITs innlegg og foredrag på eksterne konferanser bidrar til å øke kunnskap og bygge omdømme til TINE som en virksomhet med ambisiøse planer for digitalisering. Det skaper engasjement og nysgjerrighet. Klare planer og ambisjoner knyttet til teknologianvendelse, er viktig, fortsetter han.

- Etter et frokostseminar på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i høst, sa 93% av de fremmøtte at de fikk mer lyst til å søke TINE etter foredragene om TINEs arbeid innen bærekraft og alt det spennende vi gjør innen teknologi, legger Henriette til. 

Teknologilaben i TINE har som ett av fire hovedformål å «Styrke TINEs omdømme som teknologisk fremoverlent selskap». Det bidrar til å profilere hvordan vi jobber med å identifisere og utvikle relevant teknologi, og bygger relevant kompetanse innenfor nøkkelområder.
Det siste året har Teknologilaben fått ekstern oppmerksomhet i en rekke prosjekter, blant andre for Blunk – et samarbeid med DnB om betaling ved hjelp av ansiktsgjenkjenning, og 3D-printet mat, et samarbeid med en rekke norske sykehus.

På hvilken måte er Teknologilaben med på å profilere TINE?

- Virksomheter som er konkrete på hva de ønsker å gjøre – og gjør det, skaper tillit og tro på endringsviljen og ambisjonene til selskapet. Teknologilaben er en synlig, konkret aktivitet, som både er langt framme og innovativ samtidig som den er konkret og tydelig. De konkrete leveransene er med å profilere TINE på mange arenaer, sier Christen.

- Det som i tillegg er positivt, er at Teknologilaben også bidrar til å profilere våre satsningsområder internt. IT miljøet vårt sørger for kontinuerlig kompetansepåfyll gjennom frokostseminarer og opplæring i nye digitale verktøy, og åpner opp for innspill. Dermed får de som ønsker være med på den digitale reisen, avslutter Henriette.