TINEs teknologiske fremtid

Et sterkt fokus og riktig kompetanse innen teknologi og digitalisering er nødvendig for å realisere strategien mot 2025.

TINEs evne til å være konkurransedyktig i en digital verden er avhengig av vår evne til å ta i bruk riktig ny teknologi. For å få til det jobber vi både med å skape forståelse og kultur for ny teknologi i hele konsernet, og å bygge en sterk og leveransedyktig IT-organisasjon i tett samspill med hele verdikjeden.

TINEs teknologilab

TINEs teknologilab er en katalysator for kunnskap og bruk av ny teknologi i TINE.

I labprosjekter eksperimenterer vi med ny teknologi for å lære om teknologien og menneskers forhold til den. Laben arrangerer frokostseminarer, inspirasjonsdager og kreative workshops som skaper kompetanse om morgendagens teknologier og bygger en kultur som er nysgjerrig og optimistisk på fremtiden. Til slutt bygger vi dybdekompetanse hos medarbeidere i hele organisasjonen. Vi kaller dem «teknologiske fyrtårn», og de reiser på kurs, konferanser og deler kunnskapen sin med sine kollegaer.

Blunk og TINE Forsynt - Er dette fremtidens kjøleskap?

Sammen med DNBs New Tech Lab og Futurice har Teknologilaben utforsket fremtidens handelsopplevelser. Først piloterte vi Norges første ansiktsbetalingstjenesten Blunk på TINE sin café Heimatt på Grünerløkka i Oslo. Her fikk vi besøk av digitaliseringsminister Nikolai Astrup Så har vi laget en prototype på Norges første Amazon Go-liknende opplevelse med et kjøleskap som kjenner igjen både kunden og produktene kunden forsyner seg med. Nå blir det spennende å se om dette er noe vi kommer til å se på skoler og arbeidsplasser fremover.

Verdige måltider i 3D

Visste du at man kan 3D-printe mat? Sammen med tre norske sykehus eksperimenterer vi nå for å finne ut om pasienter med svelgeproblemer kan få bedre matlyst og få i seg mer næring ved å 3D-printe måltidene. I dag får de stort sett puréer på tallerkenen, noe som ikke oppleves som så tiltalende.

3D-printet mat i TINE