TINEs Young Professionalprogram

TINE Young Professional-program

Gjennom vårt Young Professional-program gis TINE-ansatte under 33 år mulighet for ferdighetstrening innen kommunikasjon, påvirkning og kollegaveiledning. Målet er at deltakerne skal oppleve faglig og personlig utvikling - og bygge et solid nettverk på tvers av hele organisasjonen.

Ferdighetstrening gjennom YPP

Unge og nyutdannede ansatte i TINE kan delta i Young Professional – et program som gir deltakerne en dyp og grundig introduksjon til TINE som selskap, i tillegg til:

  • Økt kunnskap og erfaringsutveksling gjennom samlinger 
  • Kjennskap til hele TINEs verdikjede
  • Læring på jobb – en viktig del av programmet

Samlingene skal være en base for refleksjon, en arena for ferdighetstrening og et grunnlag for et solid sosialt og faglig nettverk – på tvers av hele TINE

> Les mer om TINEs Young Professional Program

TINEs Young Professional Program – TINE-utfordringen 2017

Inspirasjon, innovasjon, forretningsutvikling, ufordringer og muligheter i fremtiden. Alle var fokusområder under TINE-utfordringen 2017, en utviklingscase-konkurranse for deltagere i TINEs Young Professional-program.

Se filmen her

TINEs Young Professional Program – Gro Flåtten

– Gjennom young professionals-programmet har jeg blitt kjent med hele TINEs verdikjede, fra gård til meieri. Og folk som jobber med alt fra lager, salg og logistikk til operativ vareforsyning. TINE er en bedrift som tar samfunnsansvar og derfor er jeg stolt av å jobbe i TINE, sier Gro Flåtten (24), som til daglig jobber med forskning og utvikling på Kalbakken i Oslo.

Se filmen her

TINEs Young Professional Program – Joakim Hammersland

– Jeg har fått masse inspirasjon gjennom YPP, sier driftsleder Joakim Hammersland (33) ved TINE i Bergen. I tillegg til å se helheten i det TINE som selskap driver med, har han lært mye om seg selv. Og han deler gjerne tilegnet kunnskap fra programmet med den flinke gjengen han jobber sammen med.

Se filmen her

TINEs Young Professional Program – Christine Lunde

Business Controller Christine Lunde (27) mener det har vært nyttig og interessant å få se TINEs verdikjede i praksis; hvordan ting fungerer i virkeligheten. – Det å se hva som ligger bak tallene, med egne øyne, har gitt meg stor verdi og en mye større forståelse.

Se filmen her