tine.no
To deltakere i TINEs Young Professionalprogram løser oppgaver sammen

Ferdighetstrening gjennom TINE Young Professional

Siden høsten 2016 har TINE tilbudt sine unge og nyutdannede ansatte et program hvor deltagerne får en dyp og grundig introduksjon til TINE som selskap.

Gjennom TINEs nye Young Professional-program gis det mulighet for ferdighetstrening innen kommunikasjon, påvirkning og kollegaveiledning.

Deltagerne vil oppleve faglig og personlig utvikling, og ikke minst få bygget et solid nettverk på tvers av hele organisasjonen.

Samlinger gir økt kunnskap og erfaringsutveksling

På samlingene vil deltakerne få god kjennskap til hele TINEs verdikjede, slik at man evner å se helhetlig på virksomheten, få kunnskap og et godt utgangspunkt for å bli trygg i jobben. Dette gir også et utgangspunkt for å levere enda bedre – i jobben og i teamet.

Bli kjent med hele verdikjeden

Hele verdikjeden fra bondens gård til forbrukerens bord følges. Her er det mange spennende funksjonsområder å bli kjent med, som blant annet:

  • logistikk
  • produksjon
  • forskning og utvikling
  • salg og marked

Deltagerne vil lære å kjenne både strategi, organisering og oppgaver for områdene.

Individuell oppfølgingsplan

Som en del av programmet, skal deltagerne sammen med sin leder sette mål for egen utvikling og lage en plan for å nå disse. Underveis er det mulighet for refleksjon rundt planen sammen med andre deltagere, og støtte av både mentor og coach.

Bygg et sosialt og faglig nettverk på jobb

På samlingene vil du som deltaker være en del av en mindre basisgruppe. Dette blir en base for refleksjon, og en arena for ferdighetstrening. I tillegg til sosiale aktiviteter knyttet opp mot samlingene, gir dette grunnlag for et solid sosialt og faglig nettverk – på tvers av hele TINE.

Slik blir du Young Professional i TINE

For å være aktuell for deltagelse i programmet, må du:

  • være under 33 år
  • ha minimum en bachelorgrad eller fagbrev

Har du høyere utdannelse, er det satt en grense på maksimum 3 års arbeidserfaring, og for deltagere med fagbrev er grensen maksimum 6 år. Deltagerne i programmet er ansatt eller på prøvetid i TINE. I tillegg vil det hvert år bli rekruttert enkelte nyutdannede kandidater med matfaglig eller teknisk bakgrunn og opptil 1 års jobberfaring. Til sammen vil det være 40 deltagere i TINEs Young Professional-program.

Med Young Professional skal unge TINE-medarbeidere få tilgang til erfaring, kompetanse og arbeidsmetodikk – som skal gi leveranser av enda høyere kvalitet.