TINEs Young Professional Program – TINE-utfordringen 2017

Inspirasjon, innovasjon, forretningsutvikling, ufordringer og muligheter i fremtiden var fokusområder under TINE-utfordringen 2017 for TINEs Young Professionals. TINE-utfordringen 2017 er TINEs utviklingscase-konkurranse for deltagere i Young Professional-programmet.

Deltakere i TINEs Young Professional-program var samlet over to dager i inspirerende omgivelser hos Mesh i Oslo, for å dele ideer, tanker, innspill, meninger, ytringer og løsninger til TINEs arbeid med innovasjon, vekst og forretningsutvikling

Målet med samlingen var å:

  • Lære om innovasjon, vekst og forretningsutvikling – på en annerledes måte
  • Begeistre deltagerne
  • La deltagerne tenke nytt og bruke sin kompetanse
  • Stille de «dumme» spørsmålene
  • Komme med de «ville» forslagene
  • Gi verdifulle innspill tilbake
  • Læring gjennom handling... 

I dette programmet møter vi kolleger som har mye ulik kunnskap og vi lærer dermed mye av hverandre. Med all den samlede kompetansen har vi løst mange vanskelige oppgaver vi neppe hadde løst like godt på egenhånd.