TINEs Young Professional Program – TINE-utfordringen 2017

Inspirasjon, innovasjon, forretningsutvikling, ufordringer og muligheter i fremtiden. Alle var fokusområder under TINE-utfordringen 2017, en utviklingscase-konkurranse for deltagere i TINEs Young Professional-program.

Deltakere i TINEs Young Professional-program var samlet over to dager i inspirerende omgivelser hos Mesh i Oslo, for å dele ideer, tanker, innspill, meninger, ytringer og løsninger til TINEs arbeid med innovasjon, vekst og forretningsutvikling.

Målet med samlingen var å:

  • Lære om innovasjon, vekst og forretningsutvikling – på en anderledes måte
  • Begeistre deltagerne
  • La deltagerne tenke nytt og bruke sinkompetanse
  • Stille de «dumme» spørsmålene
  • Komme med de «ville» forslagene
  • Gi verdifulle innspill tilbake
  • Læring gjennom handling…..

I dette programmet møter vi kolleger som har mye ulik kunnskap og vi lærer dermed mye av hverandre. Med all den samlede kompetansen har vi løst mange vanskelige oppgaver vi neppe hadde løst like godt på egenhånd