TINEs Young Professional Program – Gro Flåtten

– Gjennom young professionals-programmet har jeg blitt kjent med hele TINEs verdikjede, fra gård til meieri. Og folk som jobber med alt fra lager, salg og logistikk til operativ vareforsyning. TINE er en bedrift som tar samfunnsansvar og derfor er jeg stolt av å jobbe i TINE, sier Gro Flåtten (24), som til daglig jobber med forskning og utvikling på Kalbakken i Oslo.