TINEs Young Professional Program – Christine Lunde

Business Controller Christine Lunde (27) mener det har vært nyttig og interessant å få se TINEs verdikjede i praksis; hvordan ting fungerer i virkeligheten. – Det å se hva som ligger bak tallene, med egne øyne, har gitt meg stor verdi og en mye større forståelse.