En karriere i utvikling

I TINE tilbyr vi rå muligheter for reale folk. Én slik mulighet er den omfattende faglige og personlige utviklingen som hvert år gis 40 unge medarbeidere.

TINE har nylig etablert et utviklingsprogram spesielt tilpasset medarbeidere under 33 år: Young Professionals-programmet. I to grupper av 20 deltagere får medarbeidere fra ulike avdelinger og regioner ta del i et utviklingsløp som går over et helt år. Ytterligere to nyutdannede får ta del i programmet.

Hele verdikjeden

Gjennom fem samlinger med tilhørende «hjemmelekser» får deltagerne en dypere forståelse for alt fra visjon, strategi, konkurransesituasjon til vår komplekse verdikjede. Utviklingsløpet tar for seg alle steg, fra melken kommer fra kua til kunden tar melkekartongen ut av kjøleren i butikken via meieriet, transporten, produktutviklingen, salget og markedsføringen – for å nevne noe.

Nettopp for å speile hele verdikjeden, er deltagerne fra alle deler av virksomheten, deriblant produksjon, logistikk, salg, marked og matfag.

– Gjennom young professionals-programmet har jeg blitt kjent med folk som jobber med alt fra lager, salg, logistikk og operativ vareforsyning. Det er både spennende å høre om andres hverdag og gir en bedre helhetsforståelse for TINE som konsern. Dessuten skaper det et veldig godt samhold”, sier Gro Flåtten (24), som til daglig jobber med forskning og utvikling på Kalbakken i Oslo.

TINEs Young Professional Program – Gro Flåtten

– Gjennom young professionals-programmet har jeg blitt kjent med hele TINEs verdikjede, fra gård til meieri. Og folk som jobber med alt fra lager, salg og logistikk til operativ vareforsyning. TINE er en bedrift som tar samfunnsansvar og derfor er jeg stolt av å jobbe i TINE, sier Gro Flåtten (24), som til daglig jobber med forskning og utvikling på Kalbakken i Oslo.

Se filmen her

Programmet omfatter også ferdighetstrening i kommunikasjon, påvirkning og kollegaveiledning. Et av målene er at deltagerne skal bli flinkere på selvledelse. 

Bra for medarbeiderne, bra for TINE
Utviklingen medarbeiderne oppnår er naturligvis et gode for dem personlig, i tillegg kommer det også TINE til gode gjennom høyere kvalitet på leveransene og bedre samhandling mellom avdelinger. Det er første året TINE gjennomfører Young Professionals-programmet. Skal vi legge tilbakemeldingene fra deltagerne til grunn, er det så langt en stor suksess.

– I dette programmet møter vi kolleger som har mye ulik kunnskap og vi lærer dermed mye av hverandre. Med all den samlede kompetansen har vi løst mange vanskelige oppgaver vi neppe hadde løst like godt på egenhånd, sier driftsleder Joakim Hammersland (33) ved TINE i Bergen.

TINEs Young Professional Program – Joakim Hammersland

– Jeg har fått masse inspirasjon gjennom YPP, sier driftsleder Joakim Hammersland (33) ved TINE i Bergen. I tillegg til å se helheten i det TINE som selskap driver med, har han lært mye om seg selv. Og han deler gjerne tilegnet kunnskap fra programmet med den flinke gjengen han jobber sammen med.

Se filmen her

Vel så viktig som innsikten i TINEs verdikjede, er den personlige og faglige utviklingen programmet gir deltagerne. Deler av programmet er standardisert, men hver deltager har i tillegg en individuell utviklingsplan der målene er identifisert sammen med nærmeste leder.

Blir kjent med seg selv
Dypere innsikt i egen rolle er sentralt i utviklingsløpet. Gjennom en personlighetstest basert på Jungs typeteori får deltagerne en bedre forståelse for egne preferanser, samt hvordan de jobber sammen med ulike kolleger.

– Testen har tydeliggjort at jeg er en ekstrovert person som liker å ta ordet veldig fort, sier Business Controller Christine Lunde (27). –Samtidig har jeg fått en bedre forståelse for at det er viktig å gi nok tid til de som liker å bruke noen minutter på å reflektere.

TINEs Young Professional Program – Christine Lunde

Business Controller Christine Lunde (27) mener det har vært nyttig og interessant å få se TINEs verdikjede i praksis; hvordan ting fungerer i virkeligheten. – Det å se hva som ligger bak tallene, med egne øyne, har gitt meg stor verdi og en mye større forståelse.

Se filmen her