Mads jobber som forretningsutvikler innen innovasjon hos TINE

Innovasjon som gjør verden bedre

– Jeg er nerdete opptatt av hvordan organisasjoner kan utnytte kompetansen og ta i bruk teknologi for å gjøre verden til et bedre sted, sier Mads. Han er forretningsutvikler i TINE og jobber på flere prosjekter, blant annet nye innovasjoner som har potensial til å redusere utslipp og transportkostnader langs hele TINEs verdikjede.

Navn Mads
Tittel / Stilling Forretningsutvikler (langsiktig innovasjon)
Utdanning Bachelor i teknologi, organisasjon og læring (informatikk, sosiologi, pedagogikk og psykologi), Master i informatikk og design, og Master i Knowledge Management. 
Arbeidserfaring Telenor

Mads er over middels opptatt av læring også. Han har studert både pedagogikk, psykologi, sosiologi og informatikk, og i løpet av studiene lærte han mye om hva virksomheter bør gjøre for å sette folk i stand til å innovere.

Bør belønnes for å lære

Han mener det er viktig å se læringen som en egen verdi hvis man skal lykkes med innovasjon.

– Å jobbe med innovasjon er å jobbe med usikkerhet. Og hvis man ønsker konkurransefordeler på nye arenaer må man tørre å satse, selv om det ikke er sikkert at ideene eller prosjektene blir realisert. Verdien ligger i det man som organisasjon har lært underveis, og en slik «innovasjonskultur» er helt nødvendig for å lykkes. 

I praksis innebærer en slik kultur at de ansatte belønnes for å lære, og ikke bare får kred når noe nytt og fantastisk lanseres. 

– Hvis du har lært hvorfor en idé ikke fungerer, bør du få like mye ballonger og kaker som du ville fått ved en nylansering, mener Mads. 

Kreativ og pedagogisk idealist 

I tillegg til kulturen og organiseringen internt, er den unge forretningsutvikleren også opptatt at det nye som lanseres er bra for forbrukerne. Dette er en motivasjon i seg selv, og gjør at han gleder seg til å gå på jobb hver dag.

Innovasjonsarbeid veksler mellom tre perspektiver: Forretningsperspektivet (det må være lønnsomt), teknologiperspektivet (hva som er mulig å gjøre med ulike teknologiske løsninger) og forbrukerperspektivet (hvordan det utløser betalingsvillighet/etterspørsel hos sluttbruker).

– All innovasjon kommer fra disse tre perspektivene. Det viktige i dette arbeidet er å se på hvordan man lever livet i dag, og identifisere hva som vektlegges både emosjonelt, funksjonelt og sosialt hos dem man ønsker å nå. Hvis vi skal innovere i TINE må vi være opptatt av hvordan vi kan gjøre livet bedre for den enkelte kunde.

For Mads er ikke bruk av teknologi et mål i seg selv, det er kun et middel for å skape endring.

– Jeg er nokså idealistisk. Det jeg ønsker aller mest er å oppnå endringer som har en langsiktig positiv innvirkning på verden, altså at den blir et bedre sted å være både i dag og i fremtiden.

 

Møt flere som jobber med innovasjon og markedsføring

Vil bidra til det grønne skiftet

Å være brand manager i TINE er omtrent som å være daglig leder i en liten bedrift. Camilla har et stort ansvar, og arbeidet hun gjør kan få betydelige konsekvenser både for virksomheten og for samfunnet. For eksempel kan ny emballasje på TINE rømme, crème fraîche og kesam® redusere plastforbruket med 500 tonn hvert år.

Traineen som lanserte TINEs vegetarsatsing

Rett etter studiene ved NMBU på Ås, fikk Guro oppfylt drømmen om å jobbe som produktutvikler i TINE. Hun vokste opp på gård, så melken har fulgt henne siden hun var liten. Hun digger å lage mat og motiveres av å løse problemer. Som produktutvikler får hun gjøre begge deler.