Kenneth Jakobsen (19) på utveksling fra TM Brumunddal til Tyskland

Nyttig erfaring i utlandet

Som lærling i TINE kan du få muligheten til utenlandsopphold.

Internasjonalt Servicekontor gir yrkesfaglærlinger muligheten til å reise på utveksling tre måneder til et land i Europa.

Kenneth Jakobsen (19), som har sin læretid hos TM Brumunddal, reiste i august til meieriet Schwarzwaldmilch i Tyskland.

– Det passet bra at jeg ble utplassert i et meieri for å se hvordan de jobber sammenlignet med TINE. En nyttig erfaring fra utvekslingen var å se at Norge er langt fremme innen matsikkerhet og HMS. Kenneth mener utvekslingen var en unik opplevelse.

– Jeg ble mer selvstendig, ble bedre i tysk, fikk et bredt nettverk og reiste rundt med andre utvekslingsstudenter for å oppleve landet og kulturen. Han sier også Tyskland var et spennende land å reise til ettersom tyskerne har høy teknologisk kompetanse, noe som er hans interessefelt.

TINE har god erfaring med lærlinger

Meierisjef Ottar Olden sier at et godt samarbeid mellom bedrift, skole og opplæringskontor er avgjørende for å få til inntaket med lærlingene. TINE satser på lærlinger fordi det er viktig med kompetent arbeidskraft som har praktisk erfaring i tillegg til skolegang.

– Vi ønsker at lærlingene våre trives og at de får mulighet til å utvikle seg hos oss. Derfor tilbyr vi ansatte med fagbrev å utdanne seg videre på teknisk fagskole hvis de ønsker det og vi ser behovet, sier han.

Roger Løberg er personalrådgiver hos TINE Meieriet Brumunddal og er overbevist om at bedriften har nytte av å ta inn lærlinger.

– Vi tar inn lærlinger hvert år fordi de bidrar med positivitet og en iver etter å lære. Vi får utfordret vår evne til å formidle kunnskap, i tillegg til at vi blir bedre kjent med potensielle arbeidstakere, sier Roger.

Flere av lærlingene hos TINE har valgt å bli værende i bedriften etter endt fagopplæring.

– Det er viktig å vise at det finnes flere muligheter, men det er opp til den enkelte å gripe den sjansen de får, sier Roger.

Lærling i TINE

Jenny Skavlan tester yrkesfag

Modell og skuespiller Jenny Skavlan besøkte TINE Meieriet Oslo for å teste industriell matproduksjon.

Lærlinger i TINE gis god opplæring

Lærlinger i TINE gis god opplæring og mulighet for utveksling med Europeiske bedrifter.

Lærlingene er en del av vårt gode arbeidsmiljø

Du blir en del av arbeidsmiljøet og får ta del i idrett, sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

Som læring får du varierte arbeidsoppgaver

Du får varierte arbeidsoppgaver og er med på å produsere mat for hele Norges befolkning.

Slik kan du bli lærling

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser.

- Ost er kulere enn olje

Møt lærlinger og ledere i matbransjen og hør hva de tenker om det å være lærling.