Lærlinger

Søkeprosessen

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser.

TINE har meierier og anlegg i hele Norge, så mulighetene er mange hvis du er fleksibel. I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser, mens meieriet eller anleggene gjennomfører rekrutteringen.

Er du interessert?

Ta kontakt med opplæringskontoret for det aktuelle faget i ditt fylke, eller send en e-post til TINE:

tine.larling@tine.no

Du kan også kontakte det TINE anlegget som er interessant for deg direkte.

Oversikt over TINEs meierier