Lærling

Vil du være med å skape ekte matopplevelser folk vil ha, og jobbe i en høyteknologisk matindustri?

En spennende og teknologisk matindustri med læreplasser over hele Norge

To lærlinger med produkter

TINE har en lang verdikjede og er spredt over hele landet med sine 34 produksjonsanlegg. Vi har behov for forskjellig fagkompetanse, og tilbyr derfor læreplasser i flere fag som gir mange karrieremuligheter. Hvilke fag vi rekrutterer til kan variere fra år til år. De mest aktuelle fagene er: 

  • Industriell matproduksjon (IMP)
  • Tekniske fag; Automatiker, industrimekaniker, produksjonsteknikk, industrirørlegger
  • Kjemiprosess
  • Transportfag; yrkessjåfør, logistikk

Lærlinger i TINE får utbetalt et års fagarbeiderlønn fordelt på hele læretida. Vanligvis får du 40 % av fagarbeiderlønn for første læreår og 60 % av fagarbeiderlønn for andre læreår. For enkelte fag kan dette variere noe.