TINE tankbil i solnedgang

Logistikk i verdensklasse gir fersk melk på bordet

I TINE har vi høye ambisjoner for våre logistikkløsninger. – Vi skal utvikle logistikksystemer i verdensklasse, konstaterer påtroppende direktør for TINE Tanktransport Vidar Hauan.

Og den nye direktøren kan fortelle at man allerede er godt i gang:

- Klokka starter å tikke når vi henter melka hos bonden. Etter det skal melkekartongen være på kundens kjøkkenbord så raskt som mulig etter en kort tur innom meieriet og butikken. Denne prosessen har blitt effektivisert betraktelig bare de siste årene, forteller Hauan stolt.

Bygger kraftsentrum på Tunga

For å ytterligere forbedre logistikkprosessene, utvides logistikkavdelingen på Tunga i Trondheim.

- Navet for planlegging og styring av råvareinngangen i TINE har alltid vært i Trondheim. Logistikkmiljøet der er veldig sterkt, med spisskompetanse innen blant annet tanktransport. Nå skal vi ruste oss for fremtiden, og i den forbindelse bygge et kraftsentrum for kompetanse om logistikk på Tunga, forklarer han.

Effektive logistikkrutiner er spesielt viktig når man jobber med en råvare så krevende som melk. Det å kunne levere fersk melk og andre TINE-produkter med lengst mulig holdbarhetsdato til det norske folk, er viktig for Hauan og resten av logistikkgjengen. At markedet og forbrukerne stadig stiller høyere krav til levering, holdbarhet og sortiment, er en utfordring de tar på alvor – og på strak arm.

Høye ambisjoner

Den nye direktøren kan fortelle at tilnærmingen til logistikk må være både ydmyk og selvsikker på en gang. Ambisjonene er høye, og troen på at TINE skal fortsette å være markedsledende er sterk. Samtidig er han tydelig på at nye impulser er essensielt for fortsatt vekst. Det er til og med opprettet en egen «teknologiradar» i TINE – et team som jobber kontinuerlig med å kartlegge det siste innen teknologiske nyvinninger og verktøy.

- Teamet bak teknologiradaren vår jobber med å overvåke og undersøke ny teknologi, samt vurdere hvilke muligheter dette representerer for de ulike forretningsområdene i TINE, forteller Hauan. 

Melkehenting med droner?

For at TINE skal være i stand til å kunne utnytte ny teknologi, må vi evne å raskt tilpasse oss og endre strategi.

- Når vi bruker begrepet «morgendagens logistikkløsninger» sier det noe om hvor vi legger lista. For å kunne utvikle nye systemer, er vi nødt til å tenke nytt og ha vilje til å anvende ny teknologi, forklarer Hauan og utelukker ingenting når det gjelder innovasjon:

- Jeg tviler kanskje på at melka i fremtiden blir hentet med droner. Men, du skal ikke se bort ifra det heller, sier han med glimt i øyet.

Kanskje droner er fremtiden?

Melk fra droner? Bli med på en TINE-reise mot en grønnere framtid. Vi kjører med stolthet og glede - på vei til deg.

 

Før dronene eventuelt kommer inn i bildet, har man allerede startet med å benytte biogass utvunnet fra kumøkk som drivstoff.  I tillegg er to eksemplarer av hybridtrekkvognen Nikola bestilt fra USA.  

- For å lykkes med modernisering og effektivisering, er det viktig at vi tar i bruk ny teknologi og utnytter mulighetene det gir oss, forklarer Hauan.

Utvider staben

I forbindelse med satsningen i Trøndelag søker TINE nå etter flere kloke hoder - blant annet ny stabssjef for tanktransporten;

- Vi leter etter en modig person som tør å utfordre oss og som kan være med på å utvikle og forbedre logistikksystemene våre ytterligere, sier han. 

Kanskje det er deg?

Hvem denne modige personen blir, vet fortsatt ingen. Men Hauan er veldig spent på å lese søknadene som kommer inn, og han forteller at det er en spennende hverdag som venter den utvalgte.

- Det vil bli en hektisk, men variert og interessant hverdag for den nye stabssjefen vår. Vedkommende vil jobbe med å bygge systemer for å gjøre innhenting og transport av melk mest mulig optimalt. I tillegg vil problemstillinger knyttet til innkjøp av materiell, tekniske løsninger og utvikling av kontakter og forhold til transportører være viktige arbeidsoppgaver.

Vi leter etter en modig person som tør å utfordre oss

Vidar HauanVidar Hauan understreker at også effektivitet og trivsel er viktig.

- Stabssjefen forventes å bidra til et godt arbeidsmiljø og å se til at alle har det bra på jobb, samtidig som effektiviteten opprettholdes.

Leter etter systembyggeren og den gode lederen

Erfaring innen logistikk er ikke nødvendigvis et ufravikelig krav til den nye stabssjefen, kan Hauan avsløre.

- På huset har vi mye logistikkompetanse, så stabssjefen kan godt ha utdanning innen og erfaring fra andre fagfelt. Det vi trenger er systembyggeren og den gode lederen. Erfaring med bygging av systemer og interesse for teknologi, er derfor ønskede kvalifikasjoner.

Noen formelle krav er det dog; Søkere må ha utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen logistikk, IT, industriell økonomi eller andre økonomisk administrative fagfelt.

Analytisk og forhandlingssterk transportsjef

TINE leter også etter rett person til jobben som transportsjef for industrifrakt. Også her har Hauan klart for seg hvilke ferdigheter han ser etter.

- Til den nyopprettede stillingen transportsjef trenger vi en analytisk og forhandlingssterk person. Denne må også evne å finne og gjennomføre tiltak for å effektivisere transporten mellom TINEs meierier, samt til bedriftens industrikunder.

Om transportsjefens arbeidshverdag, har Hauan følgende å si:

- Vedkommende vil ha ansvar for blant annet ruter og transportopplegg innen sitt område, samt analysering av kostnadsbildet. Han eller hun vil også samarbeide tett med øvrige transportsjefer og TINE-ansatte fra ulike avdelinger i selskapet, og transportsjefen forventes å være både selvgående og proaktiv.

Kanskje er det du eller noen du kjenner, som er TINEs nye stabssjef eller transportsjef?


STILLINGSUTLYSNINGENE:

> Stabssjef tanktransport

> Transportsjef  industrifrakt


 

Hvor innovasjon blir tradisjon

I TINE skapes morgendagens tradisjon i et av landets største innovasjonsmiljøer. Vi har en av Norges mest komplekse verdikjeder og foredler melken gjennom ekte innovasjon og sterk tradisjon.

Hjelp oss å realisere nye ideer, skape muligheter og oppnå resultater.

Sammen skaper vi ekte matopplevelser som folk vil ha

 

Ledelseskriterier i TINE

Det er lederne i TINE som har ansvaret for å utvikle sine medarbeidere, og målet er ansatte som har lyst til å påta seg krevende fag- og lederoppgaver på alle områder og nivåer i organisasjonen.

 

En leder i TINE som tar eget ansvar er trygg i sin rolle, viser handlekraft og tar beslutninger i tråd med overordnede mål og strategier.

Les mer om våre ledelseskriterier

Våre atferdsverdier

Verdiene våre er styrende for forholdet til kolleger, naturen og samarbeidspartnere. Det er ikke noe vi har på veggen, det er noe vi lever. Som gjør oss til dem vi er: reale folk, ekte mat og mange muligheter.

Vi bygger tillit, skaper muligheter, tar helhetsansvar og oppnår resultater

 

 

Les mer om TINEs atferdsverdier