Fire prinsipper vi jobber etter hver eneste dag

I TINE har vi en klar strategi og visjon, samt ambisiøse mål. For å nå disse trengs det at hver eneste medarbeider, uavhengig av arbeidsoppgaver, jobber etter samme prinsipper. Vi kaller det gjerne en daglig sjekkliste.

Den daglige sjekklisten er lik for alle ansatte i TINE og består av 4 punkter. 

1. Samarbeide

Det er sammen vi når målene våre, og vi skal spille hverandre gode. Jeg deler informasjon og kunnskap, og vi skal lære av hverandre i TINE

2. Forbedre

Jeg utfører jobben min best mulig, og prøver å gjøre oppgavene mine litt bedre hver dag. Slik bidrar jeg til at TINE når målet om å være i verdensklasse.

3. Prioritere

For å lykkes må vi prioritere det som er viktigst for TINE. Jeg vet hva som er forventet av meg, og prioriterer mine oppgaver for å skape verdi for melkebonden. 

4. Tenke større

Jeg tenker kvalitet og bærekraft i alt jeg gjør. Jeg er stolt av å bidra til at vi i TINE skaper matglede og riktig ernæring, av unike råvarer fra dyktige bønder, med dyr som har det bra. 

TINE 2025

Klarer jeg å levere på disse fire huskereglene hver arbeidsdag, vil vi nå målene våre i 2025 og oppfylle visjonen vår: 

Sammen skaper vi et levende Norge.