gutt og jente ler

Skolemåltidet - retningslinjer

Matpausen betyr mye for barn og ungdoms helse på kort og lang sikt. Melk, frukt og brødmat er sentralt i skolemåltidet.

Skolemåltidet bør bestå av brødmat, melk og frukt i henhold til retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Retningslinjer for skolemåltidet

I retningslinjene går det fram at det norske skolemåltidet bygger på at elevene har med seg matpakke. Skolen bør tilby melk, frukt, grønnsaker og mat til dem som ikke har med seg matpakke hjemmefra. Et annet viktig element er at elevene skal sikres nok tid til å spise med tilsyn i matpausen.

Slik bør skolemåltidet være i henhold til retningslinjer for skolemåltidet  

•Minimum 20 minutter matpause
•Fullt tilsyn i matpausen i 1.–4. klasse, helst også på høyere klassetrinn
•Frukt og grønnsaker
•Lettmelk, ekstra lett lettmelk eller skummet melk
•Enkel brødmat
•Tilgang på kaldt drikkevann
•Et trivelig spisemiljø
•Måltider med maksimalt 3–4 timers mellomrom
•Kantine eller matbod på ungdomsskole og videregående skole

Skolemelk

Melk har helt siden 1930-tallet vært en naturlig del av skolemåltidet. I 1971 ble abonnementsordningen på skolemelk innført. Alle skoler får i dag tilbud om å være med i skolemelkordningen. En tilsvarende abonnementsordning finnes for frukt og grønnsaker.

Dette bør ikke tilbys daglig

Skolemåltidet er et sentralt element i skolehverdagen når det gjelder å skape et godt lærings- og oppvekstmiljø for elevene. Rammen rundt og innholdet i måltidet har betydning for barn og unges kosthold og helse på både kort og lang sikt. I retningslinjene står det at skolene ikke bør tilby elevene til daglig:
•Brus og saft
•Potetgull, snacks og godteri
•Kaker, vafler og boller

Hvorfor skolemelk?

Melk er en viktig kilde til kalsium og jod, og er derfor spesielt viktig for barn og ungdom. En kartong skolemelk dekker ca 1/3 av barnets daglige kalsiumbehov.

Lær deg matpakkereglene

Hva er vel mer typisk norsk enn å lage og spise matpakke? Med våre regler får du noen råd på veien til den perfekte matpakken.

Bli en super matpakkesmører

Du kan glede deg til minst 190 matpakker per barn det neste skoleåret. Hvis du smører til både barn og voksne kan noen smarte tips på veien være greit.