automat med mat og drikke

Mellommåltider på arbeidsplassen

TINE «Fuel to Work» er et tilbud om mellommåltider på arbeidsplassen. En spesialtilpasset automat med mat og drikke testes ut i et pilotprosjekt hos DnB.

Målet med prosjektet er å etablere salg av mellommåltider fra automater på arbeidsplassen. Piloten startet opp i slutten av januar og skal vare i 6 uker. De ansatte kan velge blant et variert utvalg av produkter som de kjøper med en forhåndsbetalt brikke (klippekort). Det er samme teknologi som brukes på automatene på ungdomsskoler (M&D).

Populær automat

Ved oppstarten skulle alle de ca 200 DnB-ansatte svare på spørsmål om hvor ofte de pleier å spise, hva de tenker om arbeidshverdagen og hvilken motivasjon de har for å spise eller ikke spise mellommåltider. Som belønning for å delta i undersøkelsen fikk de 4 gratis produkter på brikken. Automaten har blitt veldig godt mottatt, men en viktig suksessfaktor er at arbeidsgiver er involvert fra starten. Alle får tilbud om å kjøpe klipp på 10 eller 20 produkter som lastes opp til betalingsbrikken. Prisen per produkt er i mellom 23 og 25 kr avhengig av hvilken pakke de kjøper.

Tilpassede kostråd

Som en del av prosjektet får alle kostråd per e-post. Ernæringsrådgiverne har formulert ulike svar om kosthold og helse. Svarene ble tilpasset det deltakerne svarte på spørreskjemaet ved oppstarten. Underveis har de fått en mer generell oppfølging med råd om helse og kosthold.

Ønsker mer mat enn drikke

Tilbakemeldingene så langt i prosjektet har vært gode og konstruktive. Det er flere som har sagt at de ønsker å beholde automaten etter at prosjektperioden er over. Noen har selvsagt meninger om både sortimentet, prisene og tekniske løsninger. Mange har spilt inn at de ønsker mer mat og mindre drikke. Noen mener det er for mange "sunne" produkter, og kanskje spesielt når de jobber kveld og natt ønsker de litt mer usunne varer.

Prosjektleder Amela Koluder i Vekst og utvikling er fornøyd med pilotprosjektet. - Vi har mye verdifull intern kompetanse i TINE – alt i denne piloten er utviklet og gjennomført med egne ressurser, sier hun stolt.