Palmer

Hvorfor er ikke palmeolje bra?

Media har fremstilt palmeolje som svært skadelig både for helsa og for miljøet. Mange er bekymret og prøver å unngå alt som inneholder palmeolje. I moderate mengder er ikke palmeolje helseskadelig.

Fett er en viktig bestanddel i mange produkter, men hvis man skal velge sunne typer fett, er utfordringen for industrien at det meste vegetabilske fettet er flytende ved romtemperatur. I tillegg harskner det lett.

Palmeolje er ikke det samme som transfett

Palmeolje er relativt fast ved romtemperatur og har derfor den rette konsistensen til å gi produkter struktur og fasthet. Dette skyldes at palmeolje naturlig inneholder mye mettet fett og spesielt den mettede fettsyren palmitinsyre som gjør fettet fast ved romtemperatur. Tidligere brukte matindustrien mye delvis/partielt herdet vegetabilsk fett for å få fasthet og struktur på produktene. Dette var fett som inneholdt mye transfettsyrer og som har vist seg å være svært helseskadelig i store doser. I dag er det delvis herdede fettet fjernet fra de fleste produktene på det norske markedet og i mange tilfeller er det erstattet med palmeolje. Det finnes også andre erstatninger for palmeolje, men dette er som regel dyrere løsninger.

Palmeolje er ikke bærekraftig

Palmeolje utvinnes fra frukten på oljepalmen.  En sterk vekst i etterspørsel etter palmeolje utgjør en miljøtrussel der store områder med regnskog ryddes for å gjøre plass til palmeplantasjer. Dette fører til økte klimagassutslipp, og en reduksjon av det biologiske mangfoldet i regnskogene. Fra et sosialt ståsted er palmeolje kontroversielt også fordi plantasjene kan fortrenge urbefolkning og ødelegger deres livsgrunnlag. Det er forventet en fortsatt sterk vekst i den globale etterspørselen etter palmeolje. Det er en utfordring å møte denne veksten på en bærekraftig måte. Vi bør derfor begrense bruken av palmeolje, og samtidig bidra til en bærekraftig produksjon av palmeolje ved å kjøpe såkalt sporbar og sertifisert olje.

Helseeffekt avhengig av mengde

Palmeolje i moderate mengder er ikke helseskadelig. De samme fetttypene som finnes i palmeolje finner du også i mye annet fett, også i morsmelk. Etter hvert som delvis herdet fett har blitt faset ut, er imidlertid palmeolje innført i svært mange produkter. Det bekymrer mange ernæringseksperter. Flere studier har knyttet fett fra palmeolje til hjerte- og karsykdommer, da den er rik på den kolesteroløkende fettsyren palmitinsyre.
TINEs produkter
.
I 2012 satt TINE seg mål om ikke å bruke olje- eller fettfraksjoner som har opprinnelse fra palmeolje i sine produkter. Palmeolje skulle eventuelt kun finnes som hjelpestoff i emulgatorer, stabilisatorer og i vitaminpreparater. 
Siden 2012 har TINE redusert bruken av palmeolje med i underkant av 400 tonn. Ved utgangen av 2013 er målet nådd om at palmeolje ikke brukes som ingrediens i TINE-produkter. Imidlertid er det fortsatt små mengder palmeolje i enkelte produkter, og da kun som en del av ulike hjelpestoffer. Ved utgangen av 2014 forventer vi å ha redusert bruken av disse hjelpestoffene med ca. 70 prosent. Det arbeides planmessig og intensivt med å påvirke våre leverandører til å finne nye løsninger der man kan erstatte også denne palmeoljen.

 Sjekk om produktene du bruker inneholder palmeolje på Regnskogfondets palmeoljeguide.

TINEs egen Sunnhetsblogg kan du også lese mer om palmeolje.