Melkedråpen

Det er TINEs ernæringsavdeling som skriver innholdet i Melkedråpen. Temaene handler om helse, ernæring, matglede og aktuelle nyheter. Bladet kommer ut to ganger per år.