Pil nedPil ned

Brekke Gard

Like under Jostedalsbreen driver Oddgeir gården Brekke.

V_Brekke_21_IMG_7986
V_Brekke_08_IMG_8011

Like under Jostedalsbreen driver melkebonden Oddgeir gården Brekke, sammen med kona Inger. Han er femte generasjon som fører gårdsdriften videre, og har også smågrisproduksjon som en del av hverdagen.

Her finner du oss