Pil nedPil ned

Nordre Lindeberg Gård ønsker velkommen til åpen gård.

Nordre Lindeberg Gård ligger i Oslo og er en åpen besøksgård for hele byens befolkning.

Nordre Lindeberg Gård
Nordre Lindeberg Gård

Nordre Lindeberg gård er en besøksgård eid av Oslo kommune og som drives av Bydel Alna. Gården er et tilbud til hele byens befolkning. Gården er tilrettelagt for alle brukergrupper, men med spesielt tilbud til barn, unge og psykisk utviklingshemmede. Målet med virksomheten er å skape positive forhold til dyr, natur, kultur og miljø gjennom et moderne, miljøbevisst og mangfoldig landbruk.


Det er et yrende dyreliv på gården. Her kan du møte blant annet hester, kyr, sau, gjess, kaniner og gris. Gården har til og med eget kanin-pensjonat.


Gården tilbyr pedagogisk opplegg for grupper, men enkeltpersoner er også velkomne på besøk. På gården er det utleie av lokaler som kan brukes til arrangementer og ulike aktiviteter knyttet til kultur. Frivillige lag og foreninger bruker gården som møteplass for ulike arrangement.

 

Trykk her for mer informasjon om tilbudet på Nordre Lindeberg gård

 

Adresse

Nordre Lindeberg gård, Strømsveien 350
1081 Oslo

Parkering

Det er begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler kollektivtransport: Det går T-bane og buss til Furuset senter og Lindeberg-T-banestasjon.

Åpningstid

Mandag-fredag kl 09.00 - 18.00, Lørdag og søndag kl 10.00 - 16.00.

Tilbud på gården

Gården tilbyr pedagogisk opplegg for grupper på hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00. Dette må forhåndsbestilles. For priser se Lindebergs nettside. Grupper som ikke ønsker et pedagogisk opplegg, men vil komme på gratis tittebesøk er velkommen til dette mandag til fredag etter kl. 13.30. Tittebesøk-gruppene bør ringe senest en dag før besøket. Fritt besøkende, familie og lignende er gratis.

Pris

Gratis adgang.